One Planet City Challenge – Ungdomsperspektivet

Trelleborgs kommun är en av 19 svenska kommuner som deltar vi Världsnaturfondens (WWF) utmaning One Planet City Challenge (OPCC). Det är en utmaning till världens städer och kommuner att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid. Genom OPCC blir kommunen del av en internationell arena för kunskapsutbyte och nätverkande. Plattformen sätter Trelleborg på kartan som en ort som är med och bidrar till den globala klimatagendan. Läs: Klimatsmart stadsutveckling får draghjälp av Världsnaturfonden. – Trelleborgs kommun

Vår stad 2030Influence The Future

På Söderslättsgymnasiet engageras ungdomar i klimatomställningen genom projektet Sustainable Poetry som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. I samband med Trelleborgs Framtids- och innovationsdag den 21 mars 2022 arrangeras poesifestival för barn och unga – en mötesplats för hållbarhet och poesi för barn och unga och en arena för dem att genom poesi presentera deras framtidsförslag (hur de vill för ändra och utveckla sin stad för att bli mer hållbar) och samtala med beslutsfattare, tjänstepersoner och andra samhällsaktörer.

Visionen om ett Fimpfritt Trelleborg

Under läsåret har elever från yrkesprogram och studieförberedande program engagerats i det lokala hållbarhetsprojektet “Fimpfritt Trelleborg”. Rökarna får hjälp att göra rätt! Ett 30-tal askkoppar uppsatta på strategiska platser i centrum lanseras. Askkopparna är dekorerade med informativa dikter och illustrationer, framtagna av elever på Söderslättsgymnasiet och förskolebarn på Gertrudsgården. Budskapet är enkelt – fimpar hör inte hemma på marken. Det ser skräpigt ut och farliga ämnen hamnar i naturen. Askkoppar är en åtgärd som ingår i kommunens strategiska planer handlingsplan för mikroplast och Kretsloppsplanen.