I Trelleborgs kommun samarbetar förskolan, grundskolan och gymnasiet och arbetar utifrån följande vision:

Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!