Ett läsfrämjande initiativ

“Att läsa är att tänka och att tänka är att lära. Det är en förutsättning för att ta till sig kunskap, värdera, påverka och uppleva.”

Barbro Westlund (Att undervisa för livslångt lärande, s. 11)

Sedan projektstarten 2017 har medskapare i Sustainable Poetry arbetat engagerat för att främja barns och ungas läsengagemang, läsglädje och läsutveckling. Det kreativa skapandet har inspirerat barn och unga att upptäcka och läsa poesi både i och utanför skolan. Det finns ett samband mellan läskompetens och välmående, delaktighet i samhällslivet och upplevelse av att kunna påverka (Kulturrådet (2019) Främja läsning. Handlingsprogram för läsfrämjande 2019.)

Projektet tilldelades MTM:s tillgänglighetspris “Läsguldet” 2019 med följande motivering: Från ett klassrum i Trelleborg till en global rörelse. Med FN:s hållbarhetsmål i centrum har Sustainable Poetry med stort engagemang format en samskapande kreativ arena utan begränsningar. Där kombineras kunskapsinhämtning med språkliga och estetiska uttryck, och alla bidrar med sina upplevelser.

Läs reportaget i Läsliv, 2019.

Läsning och läsförmåga är av stor samhällelig och individuell betydelse. Ytterst är det en fråga om demokrati och likvärdighet, dels vad gäller tillgången till utbildning och kultur, dels vad gäller möjligheten att ta plats i samhället och som medborgare delta i det demokratiska samtalet. 

Genomförande av läsdelegationens förslag regeringskansliet