Lämna in ditt bidrag senast 10 februari

Hej alla förändringshjältar!

Vi vill gärna att alla barn och unga får lära sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och möjlighet att göra sina röster hörda för en hållbar framtid. Barns och ungas röster är jätteviktiga och det är viktigt att vuxna lyssnar och bjuder in till medskapande. Vilka tankar och idéer har du för att vi ska få en hållbar framtid? Väck nyfikenheten för hållbarhet och poesi och häng med på det poetiska äventyret…

Om poesiutmaningen

Läsårets tema är Ömsesidighet – lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling och poesiutmaningen går ut på att du skapar en egen dikt på valfritt sätt och gärna på flera olika språk (bidraget måste även vara på svenska). Bidraget kan skapas av fler än en skribent, men ses då som ett bidrag. (Endast ett bidrag per deltagare.) Ditt bidrag läses anonymt av årets jurymedlemmar och de utvalda bidragen presenteras genom POP UP POETRY i samband med World Poetry Day den 21 mars.

Du kan givetvis delta i poesiutmaningen utan att skicka in ditt bidrag till juryn. Dela din dikt i sociala medier med följande hashtag: #sustainablepoetry Kanske vill du även dela dikten i projektets Facebook-grupp?

Hämta inspiration!

Läs dikter som barn och unga skapat inom projektet: Poesiantologier och hämta inspiration för diktskapandet här: Inspiration.

Poesiutmaningen riktar sig till dig som går i förskolan, grundskolan eller gymnasiet samt unga vuxna upp till 25 år och du kan lämna in bidrag mellan perioden 1-31 januari. OBS! Ny Deadline 10 februari!

När du skickar in ditt bidrag godkänner du att dina uppgifter sparas under tiden som poesiutmaningen pågår och fram till poesiantologin är skapad.

Tack för att du vill vara med och samskapa framtiden på hållbar väg!