Kommun

Upptäck möjligheterna att sammanfläta kommunens hållbarhetsresa med projektet Sustainable Poetry. Förverkliga barnkonventionen i praktiken – stärk barns och ungas röster och medskapande i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Långsiktigt arbete mot ett hållbart samhälle där barnens bästa är i fokus

Poesi för att minska nedskräpning

Kan poesi förändra världen? Vad kan en poetisk “knuff” göra för skillnad? Det var en fråga elever på Söderslättsgymnasiet och barnen på Gertrudsgårdens förskola i Trelleborg fick utforska genom att bli medskapare i kommunens miljöarbete för en renare och tryggare stad.

Läs mer om projektet Visionen om ett fimpfritt Trelleborg 2030.

Hur kan skolan och föreningslivet samskapa så att barn och unga kan ta del av konst och kultur och samtidigt vara delaktiga i skapandet av konst och kultur?

Läs mer om projektet här: Barn och unga utforskar konsten i sin närmiljö och blir medskapare till en konstkalender i samband med firandet av föreningen Sköna Trelleborgs 100- års jubileum.