Det globala projektet Sustainable Poetry är ett av flera samskapande projekt som ingår i utbildningskonceptet Sustainable Stories. Konceptet grundades utifrån övertygelsen att alla har rätt till en tillgänglig utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande. Utbildningskonceptet kopplas samman med det globala målet 4 och bland annat delmål 4.7 som innebär att Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.