Rektor har ansvaret för att skolbiblioteket används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. (Skolverket) Poesi för en hållbar framtid är ett exempel på hur det kan gå till i praktiken.

En pedagogisk investering

Skolbibliotekarierna är en självklar resurs i undervisningen och finns till för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Under projektets gång hoppas vi kunna inspirera andra till att använda denna fantastiska resurs till fullo!

På Söderslättsgymnasiet finns två mediatek i världsklass med två inspirerade bibliotekarier. Här jobbar vi heltid för att serva ca 1100 elever med tillhörande lärare och en sak som vi verkligen brinner för är att engageras i medskapande projekt där alla kan ingå i gemenskapen.

Vill du börja utnyttja din skolbibliotekarieresurs idag? Vad sägs då om att föreslå ett bokprat med tema poesi, en bokcirkel, liten lektion i källkritik eller skrivarverkstad?

Möta alla elevers behov

Skolbibliotekarierna stödjer alla elever så att de ska får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Samtidigt stimuleras de också att använda och utveckla hela sin förmåga. Genom Poesi för en hållbar framtid samarbetar skolbibliotekarierna med lärare, speciallärare och modersmålslärare för att ge extra stöd åt elever i behov av anpassningar eller flerspråkiga elever.

För tredje året i rad har Mediateket på Söderslättsgymnasiet fått utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass” av fackförbundet DIK.

Kontaktpersoner: Magdalena och Sten Ivarsson magdalena.ivarsson@trelleborg.se, sten.ivarsson@trelleborg.se