Rektor har ansvaret för att skolbiblioteket används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. (Skolverket) Sustainable Poetry är ett exempel på hur det kan gå till i praktiken.

En pedagogisk investering

Skolbibliotekarierna är en självklar resurs i undervisningen och finns till för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Under projektets gång hoppas vi kunna inspirera andra till att använda denna fantastiska resurs till fullo!

På Söderslättsgymnasiet i Trelleborg finns två mediatek i världsklass med två inspirerade bibliotekarier. Här jobbar vi heltid för att serva ca 1100 elever med tillhörande lärare. En sak vi verkligen brinner för är att engageras i medskapande projekt där alla, oavsett behov och förutsättningar, kan ingå i gemenskapen.

Vill du börja utnyttja din skolbibliotekarieresurs idag? Vad sägs då om att föreslå ett bokprat med tema poesi, en bokcirkel, arbete med källkritik eller skaparverkstad?

Ett kreativt arbete för att möta alla elevers behov

Skolbibliotekarierna arbetar således för att stödja alla elever. Samtidigt stimuleras de att använda och utveckla hela sin förmåga. I Sustainable Poetry samarbetar skolbibliotekarierna med lärare, speciallärare, modersmålslärare med flera för att ge alla elever stimulans och stöd i bland annat kreativitet och språklig och digital kompetens.

För tredje året i rad har Mediateket på Söderslättsgymnasiet fått utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass” av fackförbundet DIK.

Kontaktpersoner: Magdalena och Sten Ivarsson magdalena.ivarsson@trelleborg.se, sten.ivarsson@trelleborg.se