Skolbibliotekarierna är en självklar resurs i undervisningen och finns till för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Under projektets gång hoppas vi kunna inspirera andra till att använda denna fantastiska resurs till fullo!

På söderslättsgymnasiet finns två Mediatek i världsklass (utmärkelse från DIK har vi fått både 2017 och 2018) med två inspirerade bibliotekarier. Här jobbar vi heltid för att serva ca 1100 elever med tillhörande lärare och en sak som vi verkligen brinner för – det är medskapande projekt!

Vill du börja utnyttja din skolbibliotekarieresurs idag? Vad sägs då om att föreslå ett bokprat med tema poesi, en bokcirkel, liten lektion i källkritik eller skrivarverkstad?

Kontaktpersoner: Magdalena och Sten Ivarsson – magdalena.ivarsson@trelleborg.se, sten.ivarsson@trelleborg.se