Rusta barn och unga med viktiga framtidskompetenser

Genom att arbeta med Poetry for A Sustainable Future kan viktiga kunskaper och kompetenser, som behövs nu och i framtiden, utvecklas. Det handlar om djupa kunskaper och 21st Century Competencies. Bland annat global kompetens och 4K: kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation och kollaboration.
                        Bild: OECD