Rusta eleverna med viktiga framtidskompetenser

Genom att arbeta med Poetry for A Sustainable Future stärks viktiga kompetenser som behövs nu och i framtiden – i skolan, i arbetslivet och i samhällslivet. Vi arbetar med 21st Century SkillsWays of thinking, Ways of working, Tools for working and Ways of living in the world. 

Kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation och samarbete

 

Bild: OECD