Sustainable Stories – Poesi, pedagogik och punk

Hej, låt oss förändra världen med våra berättelser!

Världen behöver barns och ungas berättelser; ord, tankar och handlingar som kan skapa en hållbar framtid. Välkommen att vara en del av ett inspirerande och samskapande projekt; ett samarbete över ämnesgränser, skolstadier, kommungränser, landsgränser och över världsdelar.

Tillsammans använder vi vår fantasi och kreativitet för att skapa poesi för en hållbar framtid och delar våra berättelser med hela världen under World Poetry Day den 21 mars. Vi använder en gemensam hashtag i sociala medier: #sustainablepoetry

Mänsklighetens och planetens framtid ligger i våra händer. Den ligger även i händerna på dagens yngre generation, som kommer att föra facklan vidare till kommande generationer. Vi har stakat ut vägen mot hållbar utveckling. Det är upp till oss alla att se till att resan blir framgångsrik. (FN, Generalförsamlingen, A/RES/70/1§53.)