Internationelisering i skolan

Sustainable Poetry är också ett eTwinning projekt som öppnar upp möjligheter för pedagoger och lärare att skapa en internationell dimension i undervisningen.

I läroplanerna för såväl förskola som grundskola och gymnasium lyfts vikten av ett internationellt perspektiv i undervisningen. I LGR19 står det att ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet (LGR19, s.9). Snarlikt framgår i GY11 med följande tillägg; Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om Europeiska unionen och dess betydelse för Sverige (GY11, s. 8). I förskolans läroplan står det följande: Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. För­ skolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar (Lpfö18, s. 5f).

Via eTwinning, som är en digital samarbetsplattform för lärare i Europa och en skolgemenskap för barn och unga, går det således att ansluta till projektet och hitta samarbetspartners runt om i Europa. Samtliga medskapare delar med sig av såväl lärprocesser som diktskapande under läsåret och firar årligen World Poetry Day tillsammans genom bland annat digitala event. Läs mer om det internationella samskapandet i projektsidan Poetry for a Sustainable Poetry

Exempel från medskapare på Uzicka gimnazija i Serbien

Exempel från medskapare på IIS “Enzo Ferrari” Chiaravalle C.le, Italien