Via eTwinning, som är en digital samarbetsplattform för lärare i Europa och en skolgemenskap för barn och unga, går det att ansluta till projektet Sustainable Poetry och hitta samarbetspartners runt om i Europa. Samtliga medskapare firar årligen World Poetry Day tillsammans genom bland annat ett digitalt event. Läs mer om olika medskapare på den internationella projektsidan Poetry for a Sustainable Poetry

Emelie Hahn, Förstelärare och IKT-pedagog, tyska och so-ämnen samt eTwinningambassadör i Sverige.

Internationalisering i skolan – Att undervisa för livslångt lärande

Genom att arbeta med Sustainable Poetry kan du skapa en internationell dimension i undervisningen. I förskolans och skolans läroplaner lyfts det viktiga internationella perspektivet fram som ska främja barns och ungas förståelse för värdet av mångfald; att utveckla deras förmåga att förstå och leva sig in i andra individers villkor och värderingar. Det lyfts också fram hur samhällets ökade internationalisering ställer krav på att kunna se det lokala i ett globalt sammanhang för att skapa internationell solidaritet. Här följer några utdrag ur läroplanerna:

[…] Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. (Lpfö18)

[…] Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. (LGR11)

[…] Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om Europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. (LGY11)

Läroplanen för förskolan, grundskolan & Gymnasiet

Exempel från medskapare på Uzicka gimnazija i Serbien

Exempel från medskapare på IIS “Enzo Ferrari” Chiaravalle C.le, Italien