Sustainable Poetry stödjer, stimulerar och engagerar barn och unga samt pedagogisk personal i arbetet med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Det globala projektet berör samtliga mål och delmål med ett extra fokus på utveckling kring mål 4 och 17 och delmål 4.7 och 17.16. 

Mål 4 Alla som blir medskapande i projektet är med och stärker arbetet med främjandet av god utbildning för alla (mål 4), vilket handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Vidare bidrar alla medskapare till att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen, vilket berör delmål 4.7 och delmål 4.5. Tillsammans förbättrar vi utbildning och lärande så att alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, kompetenser och värderingar som krävs för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap handlar om att genom partnerskap och samarbete, både lokalt och globalt, skapa förändring tillsammans. Agenda 2030 visar vägen mot en hållbar värld och genom Sustainable Poetry vill vi sudda ut gränser och skapa möjligheter för människor att mötas; över kommungränser, landsgränser och över världsdelar för att skapa en inspirerande hållbar framtid tillsammans. Delmål 17.16 och delmål 17.17 innebär att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och främja offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället.

Vi tror på kreativt samskapande och globalt partnerskap för att skapa en hållbar framtid. Ta del av det internationella samskapandet genom att besöka Poetry for a Sustainable Future.

Illustration: Liam Rayner Åkeson