• Utgå från ett/flera av de globala målen och skapa en dikt på valfritt sätt.
  • Kommunicera på valfritt språk och om möjligt också en översättning på engelska.
  • Kommunicera genom olika uttryck och låt den språkliga och kreativa mångfalden blomma ut. Använd gärna digitala verktyg som möjliggör kreativt skapande och lärande.
  • Samarbeta med andra och skapa förslagsvis en gemensam dikt, arbeta med fördel ämnesövergripande och åldersblandat. Det finns många vägar mot målet – låt oss visa det tillsammans.
  • Sharing is Caring! Dela lärprocesser och poesi i bloggen. Inspirera och inspireras! Använd kontaktformuläret för ett dela med dig.

Alla kan bli medskapande i Poesi för en hållbar framtid!