För att agenda 2030 ska uppfyllas måste alla inkluderas, därför har vi skapat ett projekt där alla barn och unga oavsett förutsättningar och behov kan bli medskapare. Den gemensamma utgångspunkten är poesiskapande med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

  • Utgå från ett/flera av de globala målen och skapa en dikt på valfritt sätt.
  • Kommunicera på ett språk som känns bekvämt, om möjligt också en översättning till engelska.
  • Kommunicera genom olika uttryck och låt den språkliga och kreativa mångfalden blomma ut. Använd gärna digitala verktyg som stöd för skapande och lärande.
  • Samarbeta gärna med andra och skapa er gemensamma väg mot målet, arbeta förslagsvis ämnesövergripande och åldersblandat. Det finns många vägar mot målet – låt oss visa det tillsammans.
  • Sharing is Caring! Dela lärandeprocesser och dikter på bloggen. Inspirera och inspireras! Använd kontaktformuläret.

Alla kan vara medskapande i Poesi för en hållbar framtid!