Det är enkelt att vara med – “Leave No One Behind”

För att agendan och de globala målen ska uppfyllas måste alla inkluderas! Det är enkelt att bli medskapare i poesiprojektet Poesi för en hållbar framtid:

  • Skapa dikter på valfritt sätt som kopplas samman med ett/flera av de globala målen.
  • Kommunicera på det språk som känns bekvämt, om möjligt gärna en översättning till engelska, så att våra vänner ute i världen också kan ta del av dikterna.
  • Kommunicera genom att skriva eller berätta muntligt, skapa en bild, en film eller skapa utifrån en egen idé. Låt alla språk blomma ut och bli en tillgång och använd digitala verktyg som stöd för lärandet.
  • Samarbeta gärna och skapa er gemensamma väg mot målet, arbeta förslagsvis ämnesövergripande och åldersblandat. Det finns många vägar mot målet; låt oss visa det tillsammans.
  • Vi vill gärna uppmuntra alla att dela lärandeprocesser och dikter på bloggen. På det sättet delar vi allt det härliga som vi gör för vår gemensamma framtid. Inspirera och inspireras! Använd kontaktformuläret så publiceras det på bloggen.

Alla kan vara medskapande i Poesi för en hållbar framtid!