Barn och unga skapar, berättar och påverkar vår gemensamma framtid

Välkommen att vara en del av ett inspirerande och samskapande projekt; ett samarbete över ämnesgränser, skolstadier, kommungränser, landsgränser och över världsdelar. Tillsammans med barn och unga skapar vi poesi för en hållbar framtid och delar våra berättelser med hela världen under World Poetry Day den 21 mars. Vi använder en gemensam hashtag i sociala medier: #sustainablepoetry

Ta del av instruktion och inspiration