Samskapande med fokus på att barn och unga skapar, berättar och påverkar

Välkommen att vara en del av ett inspirerande samskapande; ett samarbete över ämnesgränser, skolstadier, kommungränser, landsgränser och över världsdelar. Tillsammans med barn och unga samskapar vi poesi för en hållbar framtid och delar våra tankar med hela världen under World Poetry Day den 21 mars. Vi använder följande hashtag i sociala medier: #sustainablepoetry

Instruktion 

  • Använd kontaktformuläret för att meddela medskapande i poesigemenskapen
  • Dikterna ska kopplas samman med ett eller flera av de globala målen
  • Kommunicera på det språk som känns bekvämt, om möjligt gärna en översättning till engelska så våra vänner ute i världen också kan ta del av dikterna
  • Kommunicera genom att skriva eller berätta muntligt, skapa en bild, en kort film eller på annat sätt. Låt alla språk bli en tillgång i undervisningen.
  • Samarbeta gärna med kollegor och skapa er gemensamma väg mot målet, arbeta förslagsvis ämnesövergripande och åldersblandat. Det finns många vägar mot målet; låt oss visa det tillsammans.
  • Vi vill gärna uppmuntra alla att kommentera på bloggen. På det sättet delar vi allt det härliga som vi gör för vår gemensamma framtid. Inspirera och inspireras!
  • Vill ni dela er skapandeprocess i undervisningen med fler? Använd kontaktformuläret eller dela i FB-gruppen Lärande för hållbar utveckling & 21st Century Skills

Alla kan vara medskapande i Poesi för en hållbar framtid!