Kommuner inspireras av varandra

Att vara medskapare till en hållbar samhällsutveckling innebär bland annat att ha etablerat starka och positiva relationer till den miljö som vi alla kommer ifrån och som vi alla är totalt beroende av. – Ur “Lärande på hållbar väg” av WWF

Samtliga kommuner i Sverige delar samma utmaning och möjlighet att främja och stärka lärande för hållbar utveckling så att det blir en naturlig del av barns och ungas utbildning genom alla skolstadier. Sustainable Poetry öppnar möjligheter för kommuner att inspireras av varandra, utbyta idéer, samskapa och skala upp goda exempel. Här har vi samlat några exempel som genomförts inom projektet. Dessa visar olika sätt hur förskolan och skolan kan samverka med omgivande aktörer i samhället, vilket är en betydande del i lärande för hållbar utveckling och hållbar samhällsutveckling.

Barnen på Klagstorps skola är medskapare i kommunens utvecklingsarbete på landsbygden. Det resulterade i den unika poesislingan. Illustration: Nikki Schmidt.

Poesislinga i Klagstorp – Barnens medskapande i landsbygdsutvecklingen

Barnens poesi bygger broar i Mullsjö

Sidan uppdateras för tillfället…