Inspirationsföreläsningar och Workshop

Johanna Wester har föreläst och varit medskapande i workshop tillsammans med elever på Söderslättsgymnasiet under läsåret 2018/2019, dels i samband med vår kick off, dels i samband med den internationella kvinnodagen. Läs mer via länkarna:

“Boxar har aldrig varit något för oss”

“Sustainable Poetry <3 Kvinnodagen”

Johanna Wester arbetar med informationsspridning inom mänskliga rättigheter med bakgrund som kursledare hos Amnesty, barnrättsinformatör för UNICEF, medlem i Palmecentrets internationella expertgrupp och projektledare på regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Hon föreläser även om barns och kvinnors rättigheter för Svenska FN-förbundet.

Bild: Niclas Ingvarsson