Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Riksdagen firar genom att levandegöra historien och synliggöra olika tankar om demokrati i dag och i framtiden. Hämta inspiration för undervisningen och demokratifirandet: Ja, må den leva! – Demokratin uti hundrade år – Sveriges Riksdag

Min demokrati – UR Play är en svensk-dansk serie om unga som sätter sina avtryck på demokratin.