Inspiration & Material

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Riksdagen firar genom att levandegöra historien och synliggöra olika tankar om demokrati i dag och i framtiden. Hämta inspiration för undervisningen och demokratifirandet: Ja, må den leva! – Demokratin uti hundrade år – Sveriges Riksdag

Min demokrati – UR Play är en svensk-dansk serie om unga som sätter sina avtryck på demokratin.

Magasinet: Demokratin står aldrig stilla – Skolmaterial om demokratins genombrott, utveckling och framtid. Magasinet riktar sig till gymnasieskolan och folkhögskolan.

Antologi: Demokratins framtid – I boken delar forskare med sig av sin syn på demokrati och demokratiska processer. I fokus står demokratin i dag och i framtiden.