Inspiration för undervisningen

Funderar du på hur du kan arbeta med Sustainable Poetry i din undervisning/verksamhet tillsammans med barn eller unga? Här har vi samlat inspiration. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur poesin kan läsas, skapas och delas – för en hållbar framtid.

Sustainable Poetry Webinar 2020 ger inblick i läsåret 2020/2021 kick off. Tema: Drömmar för en hållbar framtid.

Inspirationsmaterial för undervisningen

Inspirationsmaterial Tankar om demokratins utveckling och framtid Läsåret 2021/2022.

Inspirationsmaterial Ömsesidighet – Lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling Läsåret 2022/2023

Skolbiblioteket delar tips och idéer

Bibblan inspirerar

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen

Lärare och skolbibliotekarier inspirerade och spred poesiglädje på SETT SYD

Läslovstips och poesiläsning från biblioteket