Är du pedagog, lärare, skolbibliotekarie och funderar på hur du kan arbeta med Sustainable Poetry tillsammans med dina elever eller din barngrupp?

Ladda ner inspirationsmaterialet till läsåret 2021/2022 poesiutmaning Tankar om demokratins utveckling och framtid

Inspireras också av följande blogginlägg som innehåller tips och idéer samt konkreta undervisningsexempel:

Förskola

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Lpfö18, s.9

Ingen är för liten för att göra en förändring

Poesi öppnar dörren till barns tankar om hållbarhet

Barnen räddar vitvalen

Vi måste börja med barnen

Grundskola

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.

LGR19, s.8

Dikten öppnar våra tankar och känslor

World Poetry Day – Se alla dikter från #sustainablepoetry

Det kommer att beröra oss alla

Sustainable Poetry – Makerzone, Sollentuna kommun

Barns och ungas medskapande i det lokala samhället

Gymnasiet

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i utbildningen. Undervisningen i olika ämnen ska behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden. Undervisningen ska också utveckla förståelse för kunskapers relativitet och förmåga till dynamiskt tänkande.

Gy11, s.8 – Läs också om det internationella perspektivet här: Internationalisering i skolan.

Elevernas önskelista för en hållbar framtid

Poesi för hälsa och välbefinnande

Poet X – Vad i vår värld vill unga ändra på?

Barns och ungas medskapande i det lokala samhället

Skolbiblioteken inspirerar

Bibblan inspirerar

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen

Lärare och skolbibliotekarier inspirerade och spred poesiglädje på SETT SYD

Läslovstips och poesiläsning från biblioteket