Artiklar, reportage och böcker

Poesi passar så bra för barn att skriva! Det är lätt, det går fort och ändå går det att säga hur mycket som helst. För en dikt kan se ut hursomhelst, man behöver inte följa några regler alls!

Mårten Melin, Poet

Artiklar och Reportage

Soold, L (2011) Specialpedagogik – Poesi stärker små barns språkutveckling

Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi

Lannvik, Duregård M (2018) Tidningen i grundskolan – Poesin öppnar språket.

Palm, M (2017) Tidningen i grundskolan – Kreativt klassrum med blackout poetry

Palm. M (2017) Tidningen i grundskolan – Dagens diktare vänder sig mot världen

Smith, M (2017) Lärarnas Riksförbund – Blackout Poetry – att skriva utan att skriva

Sjödahl, A (2018) Lärarnas Riksförbund – Poesi som inspirerande avslut av terminen.

Sanningen är att vi inte klarar oss utan den. Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe!

Mats Söderlund, Poet

Litteraturbanken – Varför ska man läsa poesi?

Skriva – Poesiskolan

Sahlin, J. (red.) Livsviktig poesi – ett poesiprojekt för årskurs 4-6.

Linner, T. Lektionsbanken – Poesi och cirkelmodellen

Boktips

Glittrig diamant dansar – Om diktskapande i förskolan

Söderlund, M. (2017) Skriva poesi- om diktandets hantverk

Möller, D & Schiöler, N (2016) Svensk poesi

Monasar, Mona (2019) Modersmål

Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar. (2019) Berör och förstör – dikter för unga