Läs och inspireras av e-poesiantologin “Poesi för en hållbar framtid” som innehåller barns och ungas tankar och idéer för en hållbar framtid (förskola – grundskola – gymnasium).

Poesi för en hållbar framtid av barn och unga i Trelleborg innehåller dikter, information om barnkonventionen och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. E-poesiboken laddas ner här: Poesi för en hållbar framtid