Läs och inspireras av e-poesiantologier som skapats av barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Projektets första e-poesiantologi är skapad av barn och unga från förskolan, grundskolan och gymnasiet i Trelleborgs kommun: Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga i Trelleborg

I samband med coronautbrottet våren 2020 skapade barn och unga runt om i Sverige e- poesiantologin Imagine – Better days will come tillsammans. I boken finns deras tankar om coronapandemin och hur de föreställer sig tiden efter krisen.

Projektets globala samskapande läsåret 2019/2020 mynnade bland annat ut i e-poesiantologin Poetry for a Sustainable Future