Imagine – Better days will come

För att i framtiden kunna skildra och berätta om hur coronapandemin påverkade ungas tillvaro samlar Sustainable Poetry in barns och ungas tankar och känslor. Eleverna bidrar således till framtidens historieskrivning om den coronatid vi lever i. 17 dikter av de inskickade bidragen väljs ut av en jury och samlas i e-poesiantologin IMAGINE – Better days will come.

Poesiutmaning för barn och unga!

Läs, inspireras, och var med och påverka framtidens historieskrivning! Engagera eleverna i att läsa, skapa och dela dikter i sociala medier #sustainablepoetry. Vill ni ha dikter på bloggen och vara med i poesiutmaningen så använd kontaktformuläret. Senast den 5 juni behöver vi bidragen.

Exempel att inspireras av

Hoppfulla dikter skapade av elever (åk9) tillsammans med läraren Jenny Rosén på Oxievångsskolan i Malmö
Dikter skapade av elever (gymnasiet) tillsammans med läraren Svetlana Gavrilovic på Uzicka Gimnazija i Serbien
Dikter skapade av elever på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, Sverige

Ytterligare inspiration för att komma igång med poesiutmaningen delas löpande:

“Världen nu och världen efter…”