Höstlov=POESILOV

Vad drömmer du om och hur vill du se framtiden på hållbar väg? Det vill vi veta och föra vidare så att vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid. Följ med på poesiäventyret som ger framtidshopp! – Ta plats i samhället och delta i det demokratiska samtalet.

Klicka på bilden för att lyssna till Staffan Taylor, professionell drömmare och föreläsare, som inspirerar och berättar hur höstlovets poesiutmaning går till.

Klicka på bilden för att ta del av poesiutmaningen! – Illustration, Nikki, Simply Draw it Big

Följ dessa steg så följer du med på poesiäventyret mot en hållbar framtid:

1).Läs poesi och ta reda på mer om de globala målen. Utgå från ett/flera av målen och skapa instapoesi – berätta om din dröm för en hållbar framtid (Instapoesi: ta ett fotografi eller rita en bild och skriv en dikt som får plats i bilden).

2). Dela på 1) Instagram med #sustainablepoetry 2) projektets FB-grupp 3) projektets sida: www.sustainablepoetry.se och var med på POP UP POETRY den 29 oktober! Då läser vi dikter digitalt och hjälps åt att sprida poesiyra överallt. Dessutom är vi alla med och värnar om det demokratiska samtalet.

Höstlov innebär LÄSLOV! Under LÄSLOV vecka 44 arrangeras läsfrämjande aktiviteter och evenemang över hela landet. Syftet är att stimulera barns och ungas läsengagemang och lust till berättande och skapande i alla dess former och på många olika mötesplatser. Instapoesi och Pop Up Poetry är en av många sådana läsfrämjande aktiviteter.

Initiativet är också kopplat till FN-dagen 75 år.