Kreativitet på hållbar väg är en handledning för pedagoger hur man kan arbeta kreativt, skapande och språkutvecklande med hållbar utveckling. Bland annat finns Sustainable Poetry med som inspiration för att arbeta med poesi i undervisningen.

Ladda ner handledningen