Inspiration för undervisningen

Kreativitet på hållbar väg är en handledning för pedagogisk personal hur man kan arbeta kreativt, skapande och språkutvecklande med hållbar utveckling. Bland annat finns Sustainable Poetry med som inspiration för att arbeta med poesi och hållbar utveckling i undervisningen.

Ladda ner handledningen