Grundskola

Här samlas inspirerande exempel som berör grundskolan.

Åk 1-6

Elever åk 4 och 6 på Ängbyskolan i Knivsta har skapat poesi för en hållbar framtid i bildsalen kombinerat med bland annat programmering. Inspireras av hur de arbetat språk- och kunskapsutvecklande över ämnesgränserna med stöd av digitala verktyg.

Elever i åk 1 på Björksäter skola i Mullsjö skapar poesi för en hållbar framtid: Dikten öppnar våra tankar och sinnen

Åk 7-9

Elever åk 7 på Oxievångsskolan i Malmö har skapat poesi för en hållbar framtid och medverkar i poesiantologin “Imagine – Better days will come” som samskapades i samband med coronakrisen våren 2020. Inspireras av hur de skapat poesi med utgångspunkt i Lalehs låt “Det kommer bli bra.”