Viktigt bidrag om undervisning i poesi

Styrkan med Höglunds avhandling är att poesi tas på allvar. Studien visar hur elever (och lärare) kan arbeta med dikt på ett nytt sätt i litteraturundervisningen genom att tänka multimodalt, låta texten stå i fokus för elevernas förhandlingar och att dikttolkningar är något som görs tillsammans. Höglund visar också mycket övertygande att videopoesi är en givande multimodal text att arbeta med i skolan och att elevers meningsskapande genom olika semiotiska resurser kan vara betydelsefulla inslag i litteraturundervisningen idag.

Anna Nordenstam – Utdrag ur Svenskläraren

Ungdomars intresse väcks av skrivande och samtidspoesi

Mer samtidspoesi önskas! – Intervjuerna med de 21 unga visade på flera intressanta tendenser. /…/ För det första var det tydligt att de generellt hade haft mycket lite kontakt med vår samtidspoesi och de efterfrågade en utökad undervisning om denna…

Anna Sigvardsson – utdrag ur Svenskläraren

Övning i ordens kraft

Poesin bygger inte på det tekniskt rationella. Grammatiska regler upphör att gälla. Poesi är ingen genre som ska fixas, utan i stället övning i ordens kraft och påverkan. När det gäller att läsa poesi kan sann kritisk läsning göras. Tolkningar finner sin rimlighet när man går tillbaka in i texten och närläser och samtalar. Abstrakt och konkret i skön förening. Ett makrokosmos i mikroformat.

Suzanne Parmenius Swärd – Utdrag ur Svenskläraren