Poeter, författare & föreläsare inspirerar

Här samlar vi poeter, författare och inspiratörer som på olika sätt berikat samskapandet i Sustainable Poetry.

Emil Jensen, poet och artist, medverkar i poesifestivalen 2021 som är öppen för alla. Elever i gymnasiet har gått i Emil Jensens fotspår och gjort egna tolkningar av Samma värld som mynnat ut i fri dikt.

Johanna Wester, människorättsinformatör, författare och föreläsare, har föreläst kring mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet och medverkat i kreativ poesiworkshop tillsammans med ungdomar i gymnasiet. Utifrån boken Saker jag hade velat veta när jag var 15 av Johanna Wester och Diana Olofsson skapades Cut Up Poetry.

Mona Monasar, poet, har läst poesi ur sin debutbok Modersmål för gymnasie- och grundskolelever och medverkat, tillsammans med utbildare Germund Sellgren från WWF, i kreativ poesiworkshop tillsammans med eleverna.

Anna Maris, haikupoet, som inspirerat gymnasieelever att läsa och skapa haiku med koppling till hållbar utveckling.