Följ med på poesiäventyret- Anmäl medskapande

Syftet med poesiutmaningen Sustainable Poetry är att ge barn och unga (i förskola, grundskola och gymnasium samt unga vuxna upp till 25 år) kunskap om hållbar utveckling och att främja och stärka handlingskompetens genom att de gör sina röster hörda för en hållbar framtid. Poesiutmaningen utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och öppnar för att inkludera alla skolans ämnen och alla skolstadier. Är du intresserad av att få veta mer om poesiutmaningen? Vill du och din grupp/klass anta utmaningen? Kanske vill hela skolan anta utmaningen?

Använd kontaktformuläret för att meddela intresse så skickar vi inbjudan till läsårets kick off den 15 september samt inspirerande material för att arbeta med poesiutmaningen i undervisningen.