eTwinning – Vänskolor i Europa

Internationella perspektiv och dynamiska kunskapsutbyten

eTwinning är en del inom Erasmus + som ger möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap.

Samskapandet sker också mellan lärare och elever runtom i Europa via den europeiska digitala plattformen eTwinning. Det är ett sätt att inkludera barn och unga i skolans internationalisering och digitalisering. Genom internationella samarbeten ger vi barn och unga möjlighet till ökad kunskap om och förståelsen för andra länder och kulturer.

Projektet stärker språklig mångfald och dikterna möjliggör att undersöka och uppleva världen med språket som verktyg. I en globaliserad värld får det internationella perspektivet och de gränsöverskridande och dynamiska kunskapsutbyten en allt viktigare roll. Det är vårt uppdrag att rusta barn och unga väl för att bli aktiva medskapare i ett internationaliserat arbetsliv och samhällsliv.