Genom ett digitalt samskapande med stöd av omgivande samhällsaktörer samverkar vi med vänskolor, främst i Europa, men även med skolor utanför Europas gränser. I kartan framgår i vilka länder vi samskapande med under perioden december 2018 – mars 2019. Efter mars har flera nya vänskolor runt om i världen anslutit sig. Inom kort presenteras en uppdaterad karta.

eTwinning

eTwinning är en del inom Erasmus + som ger möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Flera av våra samskapande vänskolor i Europa ingår i den gemensamma samarbetsytan eTwinning.

World Poetry Day – dagen då hela världen färgas av poesins mångskiftande färger

World Poetry Day 2018 inrättades av UNESCO för att inspirera och ge poesin en större roll i samhället. Syftet är att uppmuntra till att läsa, skapa, undervisa och publicera poesi. Mats Söderlund, författare och poet och tidigare ledamot av Svenska Unescorådet har sagt följande tänkvärda ord om poesi:

Sanningen är att vi inte klarar oss utan den. Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe!