Genom ett digitalt samskapande med stöd av omgivande samhällsaktörer samverkar vi med vänskolor, främst i Europa, men även skolor utanför Europas gränser. I kartan framgår vänskolor som var medskapare under läsåret 2018/2019.

Läsåret 2019/2020 samskapar vi med flera olika vänskolor i följande länder:

Turkiet, Ghana, Danmark, Grekland, Portugal, Spanien, Rumänien, Frankrike, Italien och Serbien.

eTwinning

eTwinning är en del inom Erasmus + som ger möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Flera av våra samskapande vänskolor i Europa ingår i den gemensamma samarbetsytan eTwinning.

World Poetry Day – Hela världens poesidag för en hållbar framtid

World Poetry Day 2018 inrättades av UNESCO för att inspirera och ge poesin en större roll i samhället. Syftet är att uppmuntra till att läsa, skapa, undervisa och publicera poesi. Mats Söderlund, författare och poet och tidigare ledamot av Svenska Unescorådet har sagt följande tänkvärda ord om poesi:

Sanningen är att vi inte klarar oss utan den. Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe!