Hur kan kommuner skapa förutsättningar för ung medborgardialog där alla barn och unga kan känna sig inkluderade och delaktiga? Hur kan deras tankar och idéer för en hållbar utveckling tas till vara och berika samhällsutvecklingen?

2019 nominerades Sustainable Poetry till kommunstyrelsens pris “Tångräkan” för goda insatser inom hållbarhetsområdet i Trelleborgs kommun. Med utgångspunkt i poesi, hållbar utveckling och kommunikation skapas möjligheter för ung medborgardialog. När barn och unga gör sina röster hörda och tar plats i demokratin och i det offentliga rummet synliggörs deras deras kunskaper och idéer för en hållbar samhällsutveckling.

I alla kommuner ska barnkonventionen vara vägledande så att beslut och verksamheter utformas för barns bästa. Barns och ungas diktande är ett modernt och framtidsinriktat sätt att skapa ung medborgardialog kring hållbar samhällsutveckling. Barns och ungas tankar och åsikter behöver bli lyssnade till, tas till vara och ges verklig betydelse. Inspireras av tre olika sätt att skapa förutsättningar för ung medborgardialog:

Poesiutställning för medborgare “Sjöstaden 2025”

Poesivandring i staden – “Walk and talk

Poesifestival – Världspoesidagen