Poesiutmaningen 2019/2020

Drömmar för en hållbar framtid

Från och med läsåret 2019/2020 är poesiutmaningen rikstäckande! Det innebär att alla förskolor och skolor i Sverige kan arbeta med poesiutmaningen i undervisningen och ansluta till det gemensamma samskapandet av årets poesiantologi och firandet av Världspoesidagen.

Temat i läsårets poesiutmaning är Drömmar för en hållbar framtid och handlar om barns och ungas drömmar för en hållbar framtid. Vilken framtid drömmar de om? Hur vill de att framtiden ska se ut om de får vara med och bestämma? Vems röster får höras? I samband med Världspoesidagen 2021 inbjuder Sustainable Poetry barn och unga till samskapandet av den digitala poesiantologin “Drömmar för en hållbar framtid.”

Hur går det till?

Poesiutmaningen handlar om att ge barn och unga (i förskolan, grundskolan och gymnasiet) möjlighet att berätta om sina drömmar för en hållbar framtid genom att utforska FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och skapa en dikt på valfritt sätt och på flera olika språk om man så önskar. De får således använda sin fantasi, kunskap och kreativitet för att gestalta sin dröm om framtiden på hållbar väg. I diktskapandet ska de utgå från ett/flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Dikten ska vara skriven på svenska och gärna på fler språk. Tillsammans lyfter vi fram den språkliga mångfalden som behövs i samskapandet av i ett hållbart samhälle. De kan skapa dikten individuellt eller i grupp. Barn och unga lämnar själv in bidraget via länk senast 8 mars. Endast ett bidrag per person eller grupp. En jury utser därefter ett antal dikter som sedan ingår i poesiantologin Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga. Vinnarna presenteras genom POP UP POETRY i samband med Världspoesidagen den 21 mars. De kontaktas även via mail. Alla barn och unga som skapat poesi för en hållbar framtid får ett fint diplom.

Inkludera även barn och unga i firandet av Världspoesidagen den 21 mars. Det är projektets gemensamma poesidag där alla gör sina röster för en hållbar framtid. Hur vill de förmedla sina dikter för verkliga mottagare utanför klassrummet? Genom en poesiutställning, Poetry Slam-tävling, poesivandring eller något annat spännande? Lyssna och ta vara på deras idéer och samskapande för att skapa en poesidag i gemenskapens tecken där alla får dela sina tankar med verkliga mottagare utanför klassrummet.

 Inspiration för undervisningen

Läs poesiantologin Poesi för en hållbar framtid av barn och unga i Trelleborg och innehåller som skapats av, med och för barn och unga i Trelleborg under läsåret 2019/2020. Använd den som utgångspunkt för att sätta igång tankarna hos din barngrupp/elevgrupp. Läs, samtala och inspireras. Låt sedan kreativiteten flöda och skapa egna dikter för en hållbar framtid. Bli medskapare under Världspoesidagen och anslut till den digitala aktiviteten POP UP POETRY!

Hämta inspiration från olika undervisningsexempel som delas på projektsidans flöde. Lyssna också till Staffan Taylor professionell drömmare, föreläsare och moderator, som presenterar årets poesiutmaning i samband med höstlovet=läslovet.

Ni kan även lyssna till Jason Timbuktu Diakité som skickar en hälsning till elever som läser hans bok “En droppe midnatt” och skapar poesi kopplat till det globala målet 10 – minskad ojämlikhet.