En allmänbildad person är inte endast bok-smart, utan behöver också ha utvecklat demokratiska värderingar och attityder, samt förmågan att göra saker och ting väl, till nytta och gagn också för andra.

Victor Lim Fei, PhD i pedagogik & Assistant Professor vid National Institute of Education, Nanyang, Singapore (Citat hämtat ur boken “Att bli lärare av E.Insulander &S. Selander (red.)

Att arbeta med poesi och de globala målen i undervisningen utifrån ett critical literacy- perspektiv syftar till att stärka elevernas språk, omvärldskunskaper och möjligheten att utveckla 21 Century Competencies. I arbetet vävs värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget samman så att eleverna ges möjlighet att utvecklas till trygga personer som kan styra sitt lärande, är aktiva medskapare i undervisningen och engagerade medborgare.

  • Medborgerlig förståelse, global medvetenhet och kulturöverskridande förmågor
  • Förmåga till kritiskt och nyskapande tänkande
  • Kommunikativa och kollaborativa förmågor samt förmåga att inhämta information (Källa: Ministry of Education, Singapore.)

Global kompetens: (PISA)

  • Förmågan att undersöka och förstå interkulturella perspektiv. 
  • Förmågan att förstå och uppskatta andra människors världsbilder. 
  • Förmågan att kunna delta i öppen och effektiv interaktion med personer från andra kulturer. 
  • Förmågan att agera för ett kollektivt välmående samt hållbar utveckling.

Bild: OECD (PISA FRAMEWORK, Global Competence)