Inom detta Co-Creation-projekt är pedagogisk personal, barn och unga och omgivande samhällsaktörer aktiva medskapare och utvecklar tillsammans undervisning och lärande för hållbar utveckling där barn och unga ges möjlighet att ge röst och ta plats i samhällsutvecklingen.