Co-Creation

Bli medskapare och följ med på det globala poesiäventyret

I projektet samskapar barn, unga, pedagoger, lärare, bibliotekarier och omgivande samhällsaktörer i en innovativ lärprocess för en hållbar framtid. Genom att öppna upp för dynamiska möten och samarbeten mellan människor både i och utanför skolan utmanas gamla tankesätt och nya idéer och lösningar kan få ta plats och berika både skolan- och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Samskapande – flera vägar mot målet

Ta del av projektplanen för 2020/2021 och välj i vilken omfattning du/ni vill samskapa i projektet. Vill du börja på egen hand i ditt klassrum eller tillsammans med kollegor och elever på skolan? Vill du anta utmaningen tillsammans med lärare och elever på en annan skola? Kanske vill du skapa en internationell dimension i undervisningen och ansluta till projektet via eTwinning?

Digital Webbinarium – Kick off för läsåret 2020/2021