Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Utmärkelser

Elever får SKR:s demokratiutmärkelse 2022!

Elever i olika årskurser och program på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg får våren 2022 SKR:s skolutmärkelse för sitt demokratistärkande arbete. Stort grattis!

Så här lyder motiveringen: “Eleverna får utmärkelsen för att på ett utmärkt och kreativt sätt ökat sina kunskaper och förmågor för ett aktivt medborgarskap. Genom sitt arbete inom projektet ”Sustainable Poetry – Demokratin 100 år – Ungas demokratistärkande engagemang” har eleverna ökat sin kunskap om det demokratiska systemet. Elevernas har genom poesi formulerat intressanta reflektioner och förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden samt genomfört kreativa workshops om barns rättigheter tillsammans med elever i årskurs 1-3. Elevernas arbete är ett gott exempel på hur demokratistärkande arbete kan integreras i undervisningen och ge eleverna en ökad kännedom om den kommunala demokratin.”

Kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist överlämnade diplom och höll tal, därefter firades utmärkelsen med tårta. Elever, kollegor, skolans rektor Andreas Berntsen och Bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä var där.

Läs mer om utmärkelsen här: Demokratiutmärkelse för skolklasser 2022

Framtidstro, livskvalitet och hållbarhet – Ungas röster om det öppna Skåne

 Det ska bli kul att skriva en dikt som verkligen blir hörd av folk. Det är viktigt att vi unga också blir hörda.

Elevcitat

Det öppna Skåne – Vart är vi på väg? – Mot 2030 – Nya mål, nya utmaningar – Framtiden är ljus […] Så inleds dikten som gymnasieeleverna Clara, Eric, Elma, Filip, Alex, Sanna och Filip skapat tillsammans med utgångspunkt i de målbilder som förmedlas för det öppna Skåne 2030. De har läst om den regionala utvecklingsstrategin – om visionen och de sex visionsmålen, bearbetat texterna och samtalat om innehållet utifrån ett ungdomsperspektiv. Hur kan Skåne utvecklas om unga får vara med och bestämma? Hur kan deras tankar och idéer bidra till i arbetet med att förverkliga målen?

Den 11 november 2021 samlades olika aktörer i och utanför Skåne i ett webbinarium för att dela med sig av exempel på hur unga invånare gör skillnad i det regionala utvecklingsarbetet. Sustainable Poetry medverkade och eleverna hade tidigare fått frågan om de ville klä sina tankar och känslor i ord och samskapa en dikt som skulle läsas upp i öppningen av webbinariet. Sagt och gjort. Nina Hvitlock som modererade webbinariet läste dikten, vilket blev en inspirerande inledning på programmet och konkretiserade FN:s barnkonvention- barn och unga har rätt att höras i frågor som rör dem. Här kan ni lyssna till dikten och ta del av inspiration och idéer för att engagera barn och unga i det regionala utvecklingsarbetet: Skånska lärdomar om ungas delaktighet

Jag tycker att man lär sig mycket av att skriva dikter, både ordförrådet och språket utvecklas för att man lär sig att böja ord och omformulera. […] Sen så var inte denna uppgiften enbart en enskild uppgift det var även en gruppuppgift så jag lärde mig att samarbeta.

Elevcitat

Elevernas dikt blev också ett av de utvalda bidragen i årets poesitävling. Dikten publiceras under våren i den digitala poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av barn och unga. En poesibok som lyfter barns och ungas röster och främjar kunskap, demokrati och framtidstro! 

Stort grattis Clara, Elma, Filip och Filip på ekonomiprogrammet, Sanna och Eric på barn- och fritidsprogrammet och Alex på vård- och omsorgsprogrammet på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg!

Här är några av eleverna i Söderslättsgymnasiets mediatek.

Jag är så stolt över vad vi uppnått i denna gruppen med många olika personligheter och olika idéer. […] Jag hoppas verkligen att vi når dessa målen 2030. Jag tycker att det är viktigt att barn och unga får sin röst hörd i samhället och kan bidra i utvecklingen. 

Elevcitat

I samband med Världspoesidagen den 21 mars presenterades alla de vinnande bidragen genom POP UP POETRY. Här kan ni lyssna till elevernas dikt “Det öppna Skåne”. Uppläsning av politikern Marianne Fundahn.

Det var kul att vara en del av skapandet. Jag känner mig stolt över det vi skapade. – Elevcitat

Det var kul att få jobba på ett annat sätt i skolan samt var det kul att få bidra till sin kommun. – Elevcitat

En upplevelse av glädje och problemlösningar. […] Jag älskar att vara delaktig och påverka. Det känns bra att få göra sin röst hörd och att vuxna lyssnar. – Elevcitat

Att få chansen att påverka var en ära. Jag älskar att få påverka och bidra till att vårt samhälle blir bättre. Jag hoppas jag får fler chanser att bidra till det i framtiden. – Elevcitat

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén