#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i samhällsutvecklingen

Kategori: Språkintroduktion

Inkluderande språkundervisning som gör skillnad

I Sustainable Poetry samarbetar lärare för att stärka barns och ungas språk- och kunskapsutveckling, lärande för hållbar utveckling och stärker deras medskapande i demokratin. Dessutom byggs en lärande gemenskap där alla inkluderas. Eleverna kan använda olika språk som stöd för sin utveckling i svenska och producera dikter på flera olika språk. Transpråkande är en medveten strategi som används inom projektet och samskapandet mellan lärare i olika ämnen, modersmålslärare, studiehandledare m. fl. stärker inte bara elevernas lärande och utveckling utan även lärarnas. Win-Win!

En undervisning som stödjer elevernas hela språkliga repertoar skapar utrymme för deras lärande och identitetsutveckling, visar forskare som Ofelia García och Gudrun Svensson. När eleverna inte behöver lämna vissa av sina språkliga och kulturella erfarenheter utanför skolan får de större möjligheter att lyckas. Vår forskning visar att en avgörande faktor för framgång är att skolan utformar en lokal utbildningspolicy för stöd av flerspråkighet.

Åsa wedin – Transpråkande som röd tråd – Pedagogiska magasinet

Klicka här om bilden inte visas!

Kan berättelser förändra?

I samband med det nationella läsprojektet Berättelser som förändrar samarbetade lärare i svenska som andraspråk, speciallärare inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och skolbibliotekarier på Söderslättsgymnasiet för att genom skönlitteratur, dialogisk undervisning och kreativt skapande fördjupa elevernas kunskaper och sig själva, om andra och att bidra till ett mer humant samhälle.

Resultatet av ett lärorikt och glädjefullt samarbete och fokus på värdegrunden i undervisningen blev starka berättelser som kan förändra. Mina kollegor Veronica Rubin Nilsson och Alice El Khouri skapade fantastiska dikter tillsammans med sina elever och delar med sig för att inspirera fler att skriva poesi för en hållbar framtid.

Jag reste från Syrien Jag gick igenom helvete Men vad ska jag göra?

Jag saknar min mamma Jag saknar min pappa Men vad ska jag göra?

Jag glömde mitt hus Jag glömde min skola Men vad ska jag göra?

Jag kämpar i livet Livet är svårt Men vad ska jag göra?

Han lurar mig Hon skrattar åt mig Men vad ska jag göra?

Jag vill skrika Jag vill gråta Men vad ska jag göra?

Av: Hadi

Många starka berättelser på Söderslättsgymnasiet har kommit ur sorg, flykt, smärta och en vilja att lära sig det svenska språket. Läs mer och ta del av dikterna via länken; Jag glömde mitt hus, men vad ska jag göra – 24Trelleborg

Jag är stolt över vårt arbete med eleverna på Söderslättsgymnasiet, kollegialt samarbete och deltagande i ett nationellt betydande läsprojekt. Ett projekt som haft avgörande betydelse på skolnivå, på organisationsnivå, på samverkansnivå, inom klasser och grupper, för litteraturundervisningen i stort och för enskilda lärare och bibliotekarier. Allra störst betydelse har det dock haft för eleverna, skriver Olle Nordberg, fil dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och läsforskare med speciell inriktning på tonårsläsare och litteraturdidaktik, har följt och utvärderat projektet (Läsrörelsen). 


Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén