#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Skolbiblioteket som pedagogisk resurs Sida 1 av 2

Boktips!- Läs poesi under läslovet

I dag under internationella skobiblioteksdagen tipsar skolbibliotekssamordnare Sten Ivarsson om tre underbara poesiböcker att läsa under läslovet.

Först ut är Rupi Kaurs bok “Mjölk och Honung” eller “Milk and Honey”. Den kanadensiska poeten har gjort sig känd för att publicera sina texter på Instagram och har i dagsläget c.a 3.8 miljoner följare. Hon skriver personligt, om både lätta och svåra ämnen, både kortare och längre dikter. 

Den andra boken är också av Rupi Kaur och är hennes uppföljare, “The sun and her flowers” eller “Solen och hennes blommor”. Här fortsätter författarinnan att beröra ämnen som kärlek, trauma, återhämtning, feminitet och revolution. Hon har också själv illustrerat båda sina verk.

Den tredje titeln heter “En dag skall jag bygga ett slott av pengar” och är Evin Ahmads debut. Boken handlar om hur det är att vara ung konstnär i vår samtid, en berättelse om resa och rörelse, från olika platser åldrar och möjliga framtider. Författarinnan tangerar ämnen som svek, sorg, drömmar, minnen, skuld och arv.

Kom ihåg att anpassa din läsning efter vad du själv vill, speciellt när du läser för att du vill utvecklas eller bara för nöjes skull. Förhoppningsvis hittar du en bok som skapar nya intryck och inre bilder, som väcker nyfikenhet och är svår att lägga ifrån sig, då har man hittat rätt.

Sten Ivarsson, Mediatekssamordnare Söderslättsgymnasiet

Årets bibliotek 2019 – Vilken glädje!

I Sustainable arbetar vi helt inkluderat med skolbiblioteket i undervisningen för att stärka elevernas lärande och utveckling. Mediateken på Söderslättsgymnasiet fick på årets Bokmässa mottaga utmärkelsen årets bibliotek 2019. Det är vi väldigt glada för. STORT GRATTIS! Så här lyder motiveringen:

Mediateken på Söderslättsgymnasiet välkomnar från dag ett alla sina elever till en fantastisk och förunderlig värld där ingenting tycks vara omöjligt. På skolbiblioteket finns alltid en hjälpsam hand, ett kreativt bollplank och hjälp att förverkliga idéer och drömmar. Med ohämmad entusiasm och engagemang guidas eleverna genom läsning, språkutveckling, forskning, skrivande och andra former av kreativt skapande. Här får varje elev en både lärande och utvecklande upplevelse för hela livet.”

DIK

Möt Sten och Magdalena på SETT SYD. Där berättar de om hur biblioteket kan bli en levande mötesplats för kreativt poesiskapande, om moderna metoder som uppskattas av eleverna och om hur lärare och bibliotekarier kan arbeta dynamiskt tillsammans för att berika elevernas lärande.

Här är vinnaren av årets bibliotek 2019 – DIK

Mediateken är årets bibliotek 2019 – Trelleborgs kommun

Kreativ poesiworkshop i skolans bibliotek

Nu kör vi igång med höstens poesiworkshops i skolbiblioteket, inför World Poetry Day 2020. Mediateket på S:t Nicolai erbjuder fyra tillfällen att prova på kreativt skapande med både väletablerade och nydanande metoder, individuellt och samskapande. Varmt välkomna! #sustainablepoetry

Följ det kreativa skapandet på bloggen och projektets FB-sida: Sustainablepoetry

I Sustainble Poetry inkluderas skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen. Vilket öppnar upp för ett samskapande mellan lärare och bibliotekarie. Det stärker elevernas måluppfyllelse, bidrar till att främja läslust och utvecklar deras kreativa förmåga.

Maria Glawe, Projektledare

“Vi är ute och driver olika projekt med elever involverade”

Söderslättsgymnasiet är en av fem kandidater som kan vinna svenska biblioteksvärldens finaste pris “Årets bibliotek”. Vilken glädje! Bland annat är skolbibliotekarierna Magdalena och Sten en del av teamet i Sustainbale Poetry.

Vi uppfyller inte bara målen i läroplaner och skollagen, utan har hittat roliga och innovativa sätt att göra det på. Vi sitter inte på en stol och lånar ut böcker, vi är ute och driver olika projekt med elever involverade.

Läs intervjun i Trelleborgs Allehanda. Varmt grattis! Nu hoppas vi på finalplats!

Sten vid sommarutställningen 2019 på Stortorget i Trelleborg
Magdalena vid utställningen på Matsvinnsfestivalen och Malmö Festivalen 2019

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen

På Söderslättsgymnasiet arbetar bibliotekarie Magdalena Ivarsson och bibliotekarieassistent Sten Ivarsson inkluderande med lärarna i undervisningen. De har för tredje året rad fått utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass.”

Kreativ lärmiljö i skolbiblioteket

I det kreativa skolbiblioteket (till skillnad från det traditionella bokrummet) erbjuds alla elever skapande aktiviteter. I projektet Sustainable Poetry, där skolbiblioteket är aktiva medskapare, erbjuds nya roliga sätt att närma sig poesi på exempelvis Black Out Poetry, Cut Out Poetry, Bokryggspoesi, färgbandspoesi, De sju dödssynderna och många fler moderna poesimetoder. Det finns också en skattkista fylld med poesiböcker att låna; allt från antikens Sapfo till instapoeten Rupi Kaur. Dessutom finns det fina poesiträdet där designat av Kenan som är medskapare i ungdomsgruppen Magora i Trelleborg. Dikterna är resultatet av ett samskapande mellan elever från olika gymnasieprogram, elever i grundskolan och barn i förskolan. I trädets rötter finns dikter som är skapade av kända poeter från olika tidsepoker.

Viktig pedagogisk samarbetspartner för lärare och elever

Tillsammans med lärare i olika ämnen och årskurser har de med sin värdefulla kompetens inspirerat både elever och lärare att skapa poesi för en hållbar framtid. De har således, utifrån ett inkluderande perspektiv, visat att poesi är för alla och att skolbiblioteket kan fungera som en kulturell drivkraft och en demokratisk mötesplats. Tiderna förändras och våra skolbibliotek hänger så klart med i den dynamiska förändringsprocessen. I Sustainable Poetry synliggörs ett exempel på hur skolbiblioteket kan knytas samman med lärarnas pedagogiska uppdrag för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Det tycker vi om! Så har jag (Maria Glawe) arbetat framgångsrikt sedan 2005, först i grundskolan och nu på gymnasiet. Det är således ett vinnande koncept att inkludera skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen.

Forskning visar att skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till elevers lärande.

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs (2018) – Skolinspektionen

Trots viktiga forskningsresultat har det visat sig, i olika granskningar (se bland annat Skolinspektionen och Skolverket), att skolbiblioteken har svårt att bli en integrerad del av skolans pedagogiska arbete. Samarbetet är viktigt för att öka elevernas förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och för att utveckla kompetenser som behövs för att vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället (ibid). Genom ett medskapande i Sustainable Poetry kan broar byggas som öppnar upp för ett berikande samarbete mellan lärare, skolbibliotek och elever.

Läs mer om skolbiblioteket i världsklass: Mediateket utsett till skolbibliotek i Världsklass för tredje året i rad.

Besök också Magdalenas blogg för mer inspiration.

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén