#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Skolbiblioteket som pedagogisk resurs

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen

På Söderslättsgymnasiet arbetar bibliotekarie Magdalena Ivarsson och bibliotekarieassistent Sten Ivarsson inkluderande med lärarna i undervisningen. De har för tredje året rad fått utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass.”

Kreativ lärmiljö i skolbiblioteket

I det kreativa skolbiblioteket (till skillnad från det traditionella bokrummet) erbjuds alla elever skapande aktiviteter. I projektet Sustainable Poetry, där skolbiblioteket är aktiva medskapare, erbjuds nya roliga sätt att närma sig poesi på exempelvis Black Out Poetry, Cut Out Poetry, Bokryggspoesi, färgbandspoesi, De sju dödssynderna och många fler moderna poesimetoder. Det finns också en skattkista fylld med poesiböcker att låna; allt från antikens Sapfo till instapoeten Rupi Kaur. Dessutom finns det fina poesiträdet där designat av Kenan som är medskapare i ungdomsgruppen Magora i Trelleborg. Dikterna är resultatet av ett samskapande mellan elever från olika gymnasieprogram, elever i grundskolan och barn i förskolan. I trädets rötter finns dikter som är skapade av kända poeter från olika tidsepoker.

Viktig pedagogisk samarbetspartner för lärare och elever

Tillsammans med lärare i olika ämnen och årskurser har de med sin värdefulla kompetens inspirerat både elever och lärare att skapa poesi för en hållbar framtid. De har således, utifrån ett inkluderande perspektiv, visat att poesi är för alla och att skolbiblioteket kan fungera som en kulturell drivkraft och en demokratisk mötesplats. Tiderna förändras och våra skolbibliotek hänger så klart med i den dynamiska förändringsprocessen. I Sustainable Poetry synliggörs ett exempel på hur skolbiblioteket kan knytas samman med lärarnas pedagogiska uppdrag för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Det tycker vi om! Så har jag (Maria Glawe) arbetat framgångsrikt sedan 2005, först i grundskolan och nu på gymnasiet. Det är således ett vinnande koncept att inkludera skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen.

Forskning visar att skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till elevers lärande.

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs (2018) – Skolinspektionen

Trots viktiga forskningsresultat har det visat sig, i olika granskningar (se bland annat Skolinspektionen och Skolverket), att skolbiblioteken har svårt att bli en integrerad del av skolans pedagogiska arbete. Samarbetet är viktigt för att öka elevernas förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och för att utveckla kompetenser som behövs för att vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället (ibid). Genom ett medskapande i Sustainable Poetry kan broar byggas som öppnar upp för ett berikande samarbete mellan lärare, skolbibliotek och elever.

Läs mer om skolbiblioteket i världsklass: Mediateket utsett till skolbibliotek i Världsklass för tredje året i rad.

Besök också Magdalenas blogg för mer inspiration.

Kick-Off inför World Poetry Day 2020

Idag kör vi Kick-off i Mediateket på St:Nicolai (Trelleborg) för nästa läsårs Sustainable Poetry! Det firar vi med god poesitårta (Specialdesignad av Palmblads Conditori), utställning, workshops och undervisning direkt i Mediateket. En riktig kanondag med andra ord! För den som inte kunde komma idag kommer en ny chans imorgon och i Augusti – så stay tuned and stay medskapare. ❤️

Skolbibliotekarie Magdalena Ivarsson och förstelärare och projektledare Maria Glawe
17 mål och 17 dikter som kommer förändra världen!
Den utsökta poesikakan nu också som poesitårta! Tack till Palmblads Konditori i Trelleborg.

Det våras för poesin!

Poesifestivalen på Trelleborgs bibliotek den 21/3 var en fantastisk upplevelse. Att som skolbibliotek få vara en del av detta arbete var både inspirerande inför framtiden men även naturligtvis också givande på så många olika sätt.

En av dessa var att Mediateket på S:t Nicolai nu har en stadigt växande och allt mer vacker installation i form av poesiträdet. Mycket har hänt sedan Kenan färdigställde sitt verk i slutet på förra året och även om delar av hans skapelse nu täcks så är det med stor glädje tack vare alla medskapares fantastiska bidrag och medverkan. Poeter, lärare, elever, jurymedlemmar och besökare, ett innerligt stort tack för er delaktighet!

Trädet i mediateket på S:t Nicolai blommar.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén