Poetry for a Sustainable Future

Trelleborg and the world meet in a global collaboration

Category: Resurscentrum

Frihet, demokrati, identitet och fördomar

Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. (UNDP)

Elever i undervisningsgrupper på Resurscentrum och elever på språkintroduktionsprogrammet har arbetat med Grej Of The Day-metoden (Micke Hermansson) i samband med lämnade för hållbar utveckling. Grej Of The Day är korta microlektioner där berättelsen är i centrum och eleverna möter och fördjupar kunskap utifrån delarna ledtråd, faktadel, kuriosa, kopplingar. Vi har använt världskartan och tillsammans “rest iväg” för att upptäcka framgångsrika kvinnor runt om i världen, bland annat Malala, Wangari Maathai, Maria Montessori, Hedi Fried, Ellen Key och Anne Frank. Eleverna blev extra glada när de via film fick en personlig hälsning + en ledtråd av Micke Hermansson! 🙂

Med utgångspunkt i FNs 17 globala mål för hållbar utveckling och fokus på framgångsrika kvinnor som förändrat världen, och bilder ur utställningen “Anne Frank- Om jag bara får vara mig själv” har eleverna fördjupat sina kunskaper och samtidigt skapat poesi för en hållbar framtid. Vi läste Anne Franks dagbok som blev utgångspunkt för att skapa poesi i samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars. (Anne Frank finns med i boken “Grej Of The Day – Framgångsrika kvinnor”).

För att förstå vad som händer i dag behöver barn och unga känna till historien. Dessutom behöver de verkliga kopplingar till arbetet med de globala målen. Vi vill stärka elevernas kunskap om hur världen förändras och utvecklas; om utmaningar och möjligheter, likaså ge möjligheter att få arbeta med språk- och kunskapsutvecklingen i skolan på ett kreativt och meningsfullt sätt. Vi vill att de ska bli medskapare till den framtid vi skapar tillsammans. Vi vill dessutom förena elever som annars inte skulle ha träffats i en lärande gemenskap som kännetecknas av att alla inkluderas och ska lyckas.

Det blev starka och berörande dikter om frihet, demokrati och vikten av att få vara sig själv. I samband med World Poetry Day och Trelleborgs första poesifestival den 21 mars finns dikterna att ta del av i utställningen.

För er som inte visste så skrev Anne Frank också poesi! Anne Frank- dikt såldes för miljonbelopp

Kvinnor vi uppmärksammat i samband med den internationella kvinnodagen
Dikterna finns att ta del av i poesiutställningen på stadsbiblioteket i samband med World Poetry Day den 21 mars


Workshop för att hylla friheten!

Den 10 december, internationella dagen för mänskliga rättigheter, hade vi en gemensam temadag på Söderslättsgymnasiet. Mänskliga rättigheter; två ord med så mycket, och så livsviktigt innehåll. Vi uppmärksammar det hela tiden, men vi tyckte också det är viktigt att uppmärksamma det mycket på en gång – så det fick bli en hel temavecka på Resurscentrum som knöt an till det vi ständigt pratar om och det vi i fortsättningen ständigt kommer prata om. I dag har vi haft en workshop som kopplas samman med temadagen; en workshop för att hylla friheten! Vi lärare har samarbetat över ämnesgränserna för att skapa helheter och sammanhang i elevernas lärande. För att göra det lite annorlunda och kreativt fick eleverna skapa egna dikter på temat, som en del av projektet poetry for a sustainable future. Utifrån veckans roligheter och utmaningar – bland annat en föreläsning från Amnesty, Disneyfilmen Mulan (med fokus på jämställdhet), musik, kreativt skapande med hjälp av kända citat och klassrumsdiskussioner – skapade vi en ordlista som eleverna fick utgå ifrån när de skapade sina dikter. Torsdagens workshop blev en succé och många och fina dikter kom till liv med stolta författare bakom. Under fredagen kom det flera önskemål från eleverna om att fortsätta skapa poesi för en hållbar framtid. För många elever är eget textskapande en stor utmaning, men det har visat sig att dessa kreativa övningar väcker nyfikenheten och lusten att börja läsa utforskande och skriva dikter. Underbart när skolarbetet är meningsfullt och berikande för eleverna! När vi tillsammans hittar nya sätt att övervinna hinder och möjliggöra medskapande för alla oavsett förutsättningar och behov kan vi börja tala om en lärande gemenskap.

Elever skapar poesi utifrån den gyllene regeln

Sara som arbetar på Resurscentrum berättar om poesiskapande i ämnet religion. Det blev en mjukstart kring området etik och moral i religionskunskap. Vi började lektionen på 45 minuter med att diskutera gyllene regeln och innebörden av denna. Eleverna har många tankar och jämför den även med uttrycket ”öga för öga och tand för tand” – vilket är rätt och riktigt? I vilka situationer? Hur påverkar ilskan och irritationen agerande? Vad tänker man i andra religioner och kulturer? Finns gyllene regeln där också? Eleverna skapade egna Gyllene regler utifrån religionernas budskap. En kreativ, rovgivande men också ganska jobbig uppgift, enligt eleverna själva. Med lite hjälp och exempel lyckas de under lektionstid skapa sina egna tolkningar: Exempel 1 Du är som stjärnor över himlen att vi kan tro att du ger alla troende glädje inte lidande det är du som bestämmer vi önskar det Exempel 2 Var snäll även när vi ger dem glädje Du ger mig tankar troende är vi alla jag ger dig Gyllene regler  Låt ingen skada liv var inte dum Exempel 3 Var snäll även när andra inte är det mot dig.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén