#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Nationellt samarbete

Lärare och skolbibliotekarier inspirerade och spred poesiglädje på SETT SYD

I onsdags var lärare från grundskolan och gymnasiet tillsammans med skolbibliotekarier på SETT SYD för att berätta om det innovativa projektet Sustainable Poetry och bygga nya partnerskap för att stärka barns och ungas medskapande för en hållbar framtid. Förutom att berätta om projektet och ge tips för att komma igång med hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 i undervisningen skapade vi gemensamt en dikt om framtiden. I dag ska studenter på Söderslättsgymnasiet skriva i publikens ord och samskapa dikten till en helhet. Håll utkik för den spännande fortsättningen… #sustainablepoetry #settsyd

Sten Ivarsson, Skolbibliotekssamordnare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, Magdalena Ivarsson, Bibliotekarie på NTI-gymnasiet i Lund, Maria Franzén, Förstelärare på Ängbyskolan i Knivsta, Maria Glawe Förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och projektledare för Sustainable Poetry och Eva Chelbat, Koordinator.

Finalist till Läsguldet 2019 – Vilken glädje!

Bland många nominerade har juryn (MTM) vaskat fram fem finalister till Läsguldet 2019 och Sustainable Poetry är en av finalisterna som skapar tillgänglig läsning för alla. Med Läsguldet uppmärksammar vi personer, organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga, att läsa på sina villkor. 

Sustainable Poetry samskapar med hela världen

Vilken glädje att dela finalistplatsen med alla fantastiska medskapare i Sustainable Poetry! Samskapandet för en hållbar framtid sker med stort engagemang och tilltro till ungas förmågor att påverka framtiden såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Sustainable Poetry är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att inte lämna någon utanför. Vi vill öppet och inkluderande inbjuda alla till ett aktivt medskapare där den individuella friheten att skapa är gränslös. Det är så vi möjliggör god utbildning för alla oavsett förutsättningar och behov. Det är också så vi tillsammans kan nå de globala målen till 2030!

Fira med oss genom att läsa och skapa poesi för en hållbar framtid tillsammans med barn och unga. Öppna upp klassrumsfönstret och släpp in omvärlden, utforska de komplexa frågorna utan givet svar, låt orden flöda fritt för vår gemensamma framtid och var med att sprida mer kärlek på nätet. #sustainablepoetry

Under projektet har vi lagt särskild vikt vid att inkludera och inspirera – det viktigaste av allt har varit medskapandet hos våra elever och genom att lyfta det har vi tillsammans skapat livslång läsglädje. Sustainable Poetry lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin.

Sustainable Poetry i Trelleborg – MTM

Varma hälsningar

Maria, Projektledare och initiativtagare till Sustainble Poetry

Mångsidigt, kreativt och autentiskt

Akvarellmålning, kodning och poesi, hämtdikter, naturupplevelser, digitala verktyg… Inspireras av ett kreativt och lustfyllt arbete som är meningsfullt och engagerande för eleverna. I filmklippet berättar Maria Franzén på Ängbyskolan i Knivsta hur hon lyfter in de globala målen i undervisningen, släpper loss kreativiteten och skapar poesi för en hållbar framtid tillsammans med sina elever i årskurs 4 och 6.

Att vara kreativ i klassrummet har blivit enklare tack vare tillgången till digitala verktyg. I en språklig kontext är det lätt att likställa kreativitet med att kunna och våga leka med ord för att skapa betydelse eller känsla.

Vad är digitalt berättande och varför ska vi arbeta med det i undervisningen? – Lärportalen, Digital kompetens

Hämtdikter, ett utmärkt sätt att öva poesi, flytta ut undervisningen, samarbeta och dokumentera med digitala verktyg…Älskart!

Maria franzén, Förstelärare Ängbyskolan i Knivsta

Läs mer om kodning och poesi i bildsalen: Kodning och poesi – hur hänger det ihop?

Poesimaraton och utställning med kraft att förändra

Barn och unga i främsta rummet! Poesiutställningen finns att ta del av under hela festivalveckan (9-16 augusti). Ta dig tid att stanna upp och läs vad barn och unga tänker om en hållbar framtid. De har något viktigt att berätta för oss…

Utställningen lyfter barns och ungas tankar om en hållbar framtid. Ett initiativ som bland annat syftar till att bidra till genomförandet av Agenda 2030.
Sustainable Poetry en del av Matsvinnsfestivalen 2019
Stolta medskapare i Sustainable Poetry
Poesimaraton på Gustav Adolfs Torg i Malmö
Fotograf Peter Löfqvist är aktiv medskapare i Sustainable Poetry. Det är vi väldigt glada för!
Vi ses i Malmö!

Bakom kulisserna

Här pågår de sista förberedelserna inför Matsvinnsfestivalen 2019 och Sustainable Poetrys medverkan med poesimaraton, poesiskapande och poesiutställning.

Dikterna som förmedlas under poesimaraton – 17 mål och 17 berättelser, skapade av barn och unga, med kraft att förändra världen…
Vår skolbibliotekarie i världsklass Magdalena ser till att informationsskylten kommer på plats
Dikterna och målen som ingår i utställningen.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén