Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: POP UP POETRY Sida 1 av 2

Vårt vatten 

“Everyone should be more grateful for the water they have, because you never know how fast it may disappear.” Ingrid Rosén på Futuraskolan International är en av vinnarna i poesiutmaningen 2022. 📚✍️💫 Lyssna till Ingrids dikt “Vårt vatten”. Ta även del av dikten på två språk och läs skolans intervju med Ingrid här:

INGRID ROSÉN, GRADE 5 STUDENT, WINNER IN SUSTAINABLE POETRY COMPETITION!

Ingrid Roséns dikt finns med i poesiantologin “Tankar om demokratins framtid av barn och unga.”

“Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling.” Läs mer om det globala målet 6 Rent vatten och sanitet för alla.

Tankar om demokratins framtid

Layla, Nashaat och Elmas dikter om demokratins framtid är tre av de vinnande bidragen i årets poesitävling. Dikterna publiceras under våren i den digitala poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av barn och unga. En poesibok som lyfter barns och ungas röster och främjar kunskap, demokrati och framtidstro! 

Stort grattis Layla, Nashaat och Elma, introduktionsprogrammet, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg!

I samband med Världspoesidagen och poesifestivalen förmedlades deras dikter genom POP UP POETRY. Lyssna till dikterna här:

Laylas dikt – Uppläsning av Rasmus Mononen och musik av Erik Törner

Nashaats dikt – Uppläsning av Emil Samnegård

Elmas dikt – Uppläsning av Lennart Höckert

Takpoesi

Takpoesi sprider sig över staden. Barnens röster ekar i vårsolen. Ordets kraft genomsyrar oss alla. Det är världspoesidagen 2022 och vi är samlade på Stortorget i Trelleborg.

Takpoesi är ett samarbete mellan föreningen Sustainable Poetry, skolor, museum och allmänkulturen i Trelleborg och genomfördes som invigning av poesifestivalen 2022. (Första gången Takpoesi genomfördes var i samband med poesifestivalen 2019.)

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén