Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: POP UP POETRY Sida 1 av 2

POP UP POETRY på det personliga sjukhuset

Hälsofrämjande perspektiv i och utanför skolan

Startskottet för Söderslättsgymnasiets samskapande med Trelleborgs Lasarett var i samband med genomförandet av Trelleborgs första poesifestival våren 2019. Då var det möjligt för patienter, besökare och personal att läsa, reflektera och berikas av barns och ungas tankar om en hållbar framtid – 17 globala mål och 17 dikter skapade av 17 elever i grundskolan och gymnasiet i Trelleborg.

Inför poesifestivalen 2020 intensifierades samskapandet och det planerades för poesivernissage på sjukhuset där eleverna skulle läsa haikudikter och inspirera fler till att skriva haiku i vardagen med koppling till det globala målet 3 god hälsa och välbefinnande. På grund av coronapandemin blev arrangemanget (som så mycket annat) framflyttat.

I sommar blir det istället POP UP POETRY på sjukhuset och det går att följa poesiäventyret på sjukhusets Instagram. Först ut bland personalen är Curre på medicinmottagningen som läser Emilias dikt. Troligen behöver vi poesin mer vän någonsin för att sprida glädje, kraft och hopp i en svår tid.

Läs mer om det hälsofrämjande skolarbetet som ligger bakom diktskapandet:

Poesi för god hälsa och välbefinnande

Poesivernissage framflyttad på grund av corona

Få ord – stort innehåll

Lyssna!

Stark

Johanna Wester som befinner sig på Östersjöns författarcentrum i Visby antog utmaningen POP UP POETRY under Världspoesidagen. Hon läser dikten “Stark” av Tova i grundskolan.

Johanna utbildar i ungas rättigheter för Svenska FN-förbundet och har bland annat gett ut böckerna Nattsagor för sömnlösa (Natur & Kultur, 2013) och Saker jag hade velat veta när jag var 15 (Norstedts, 2017). Hon har föreläst och lett skrivövningar på Söderslättsgymnasiet, inom bland annat de globala målen och poesi. Just nu skriver hon på den feministiska fackboken Flickor kan inte leka tre (2020) för Bonniersförlaget Romanus & Selling.

Johanna har också besökt eleverna på Söderslättsgymnasiet i samband med den internationella kvinnodagen och inspirerat dem att skriva poesi för en hållbar framtid. Läs mer om det här: Boxar har aldrig varit något för oss och Sustainable Poetry och kvinnodagen.

Bokrelease och POP UP POETRY på Världspoesidagen 2020!

I dag är det Världspoesidagen som firas över hela världen! Unesco instiftade dagen 1999 för att ge poesin en större roll i samhället och att skolor och bibliotek ska sprudla av poesi. Runtom i världen pågår en rad aktiviteter för att uppmärksamma och fira dagen. En dag då vi hyllar yttrandefriheten och värnar om det demokratiska samtalet. Sustainable Poetry har planerat en rad aktiviteter som ni får ta del av löpande under dagen, exempelvis bokrelease, POP UP POETRY, Global Online Event, poesivandring i de centrala delarna av Trelleborg och poesiträd i stadsparken i Trelleborg. Håll utkik här, men också i projektets Facebook-grupp och Instagram-sida. Först ut är bokreleasen som blir digital med tanke på rådande situation. Tanken var att boken skulle släppas igår i samband med Trelleborgs andra poesifestival som nu är framflyttad.

I dag släpps således den första, men inte sista, Sustainable Poetry- antologin Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga i Trelleborg. Det är en e-bok för alla som kostnadsfritt kan laddas ner här med start kl 09.00. E-boken innehåller ett urval av dikter som har skapats av barn och unga i Trelleborg under läsåren 2017-2018 och 2018-2019. Dikterna som skapats under året 2019-2020 kommer ligga till grund för poesiantologin 2021. I e-boken finns 17 dikter skapade av barn och unga från förskola till gymnasium som kopplas till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Det är deras tankar om hur de ser på samtiden och framtiden och vad vi kan göra för att skapa en bättre värld för både människan och planeten.

Boken har ett läsfrämjande och kunskapshöjande syfte; dels att inspirera till läsglädje, öka kännedomen om de globala målen samt möjligheten att vidga sina perspektiv med andras tankar och hämta inspiration för att själv skapa poesi för en hållbar framtid. I dag under Världspoesidagen läser, samtalar, skapar och delar vi poesi. Poesin är livsviktig! Det kan vi läsa in i författaren och poeten Mats Söderlunds följande ord; Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe! #sustainablepoetry

Boken har finansierats via vinstpengar som projektet tilldelats i samband med följande utmärkelser; Skolverkets och EU-kommissionens kvalitetsutmärkelse The European Language Label och MTM:s utmärkelse Läsguldet.

Här kan du ladda ner boken: Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga i Trelleborg

Tack till alla barn och unga som är medskapare till en hållbar framtid och till alla samskapare som gjort e-boken möjlig. Ni är många och viktiga. VARMT TACK!

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén