#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Poeter inspirerar

Kontraster som leder till en dikt

Liljekonvaljeblad 
i höstskrud
Nyss var de vita blommorna 
mättade med stor doft
Sommaren går,
livet förändras
Även den ”giftiga” och åldrande liljekonvaljen 
bär på en skönhet i septembersolen.

Dikt, bild och pedagogiskt uppdrag i naturen av Germund Sellberg, WWF

Leta efter något till synes “fult och trasigt”, men som samtidigt innehåller dess motsats. Kontraster som leder till en dikt.

Det viktigaste i vår tid

är det undersökande.

Det djuplodande.

Det grävande.

Att se vad som finns bakom.

Att problematisera.

Att försöka förstå.

Att se det som inte syns.

Fantasi.

Tolkning.

Inlärning.

Utgivning.

Kontakt.

Allt detta finns i skolan”

Marie-Louise Ekman, DN 8 september 2018. Hämtad ur handledningen Kreativitet på hållbar väg, WWF.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén