Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Poesiutställning

Följ med bakom kulisserna…

Företagarna i Citysamverkan Trelleborg, Trelleborgs bibliotek och Trelleborgs museum engagerar sig i poesivandringen och poesitävlingen som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. 🌟🌟🌟

Följ med bakom kulisserna när filmen om poesivandringen 2021 skapas…Tack alla fantastiska Co-Creators i Sustainable Poetry!

“Vår värld ska lysa upp av jämställdhet”

Vissa barn får inte gå i skolan

och de flesta är flickor

varför är det så

och varför ska barn gifta sig

innan de har gått ut skolan?

Vår värld ska lysa upp

av jämställdhet

Elev, åk 4

Barnens röster i det offentliga rummet

Genom kärleksträden och poesiutställningen på Rådhusplatsen i Trelleborg lämnar barnen spår för en hållbar framtid. Barnens dikter berör de globala målen och vissa lyfter både det globala och lokala perspektivet, så kallat glokalt perspektiv, som exempelvis dikten”Vår värld ska lysa upp av jämställdhet”.

Bild: Anette Persson

Att läsa dikterna ger en hoppfull känsla och framtidstro! Genom att flytta ut barnens kreativa skapande i det lokala samhället visar vi att deras röster är viktiga i samskapandet av en hållbar framtid.

Barns och ungas medskapande i det lokala samhället

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

Citat ur Läroplanerna Lgr11 och LGY11

Hur skapas möjligheter för barn och unga att påverka staden de växer upp i? 

I våras släpptes “Barnens konstkalender 2021” – Kreativiteten flödar när bildkonst och poesi står på schemat och i dag var det invigning av barns och ungas konstutställning på Trelleborgs stadsbibliotek. Årskurs 5 elever från olika skolor och gymnasieelever från olika program har upptäckt och lärt sig om den offentliga konsten i Trelleborg samt genom kreativt skapande i olika material, bilder och poesi skapat något av värde för staden och vår gemensamma framtid på hållbar väg.

Kultur som drivkraft för hållbar stadsutveckling

Det samskapande projektet går hand i hand med Bildningsförvaltningens vision om att bygga kunskaper och skapa drömmar och stärker barnrättsperspektivet och samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och andra omgivande samhällsaktörer. Kultur som drivkraft och barns och ungas medskapande är centralt i samskapandet av en hållbar stad.

Utställningen finns att ta del av på Trelleborgs bibliotek 1 – 31 oktober. Mer information om samarbetet med föreningen Sköna Trelleborg.

Konst sedd genom barns ögon i en ny kalender – Trelleborgs Allehanda

Nikki, Simply Draw it Big
Konstkalendern på Trelleborgs bibliotek

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén