Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Poesiutmaning Sida 1 av 2

I dag firar vi en “75 åring som imponerar”

I dag uppmärksammar vi en “75 åring som imponerar”. FN 75 år firas med en poesiutmaning där Sustainable Poetry samlar in barns och ungas drömmar för en hållbar framtid. Häng med på poesiäventyret!

Först tittar vi gemensamt på “Jag är en siffra att räkna med” (UNDP Sweden) och pratar om de globala målen. Vilket mål slår ditt hjärta lite extra för? Vilken är din dröm för en hållbar framtid?

Därefter samtalar vi om”75 åringen som imponerar” och tittar på UN:s korta kampanjfilm: UN75 – the Biggest-Ever Global Conversation Towards the Future We Want

Besök Globala målen för att hitta filmer som lyfter Globala målen och hållbar utveckling för olika åldrar.

Till sist skapar eleverna en Jag har en dröm – dikt på valfritt sätt och delar i drömkartan för en hållbar framtid och/eller på förskolan/skolan/i sociala medier.

FN75 år – Jag har en dröm

Hur uppmärksammar din förskola/skola FN-dagen i år? Ges barn och unga möjlighet att berätta om sina drömmar för en hållbar framtid?

Följ med på det globala poesiäventyret

Genom att förena de globala målen och poesi kan barn och unga engageras i en global utmaning och få inblick i världens utmaningar och möjligheter samt själva få ge röst kring hur de vill se framtiden. Samla barnen/eleverna och lyssna till Staffan Taylor som förmedlar poesiutmaningen: “Drömmar för en hållbar framtid” Låt deras kreativitet få blomma ut genom att använda olika uttryckssätt. Utgå från frågan; vilken är din dröm för en hållbar framtid?

Imagine the possibilities – How do we get there?

Titta på filmen och samtala om såväl utmaningar som möjligheter. Låt eleverna reflektera över sina drömmar och sätta ord på framtidsdrömmen genom att experimentera och leka med språket och uttrycksförmågan. Vilken är din dröm? Vilka värden är viktiga för dig? Vilket/vilka mål slår ditt hjärta lite extra för?

Skapa Jag har en dröm – dikter och dela med andra

Jag har en dröm att mina fyra små barn

en dag skall leva i en nation där de inte blir dömda

efter sin hudfärg, utan efter deras inre karaktär.”

Martin Luther King Jr

Genom att bli medskapare i poesiäventyret får barn och unga syn på såväl sina egna tankar som andras, är med och värnar om det demokratiska samtalet samt samskapar framtiden på hållbar väg tillsammans med barn och unga runt om i världen. Mer information finns här: Drömmar för en hållbar framtid Håll också utkik i flödet för tips och idéer och dela gärna din plan för hur du tänker uppmärksamma FN-dagen och skapa Jag har en dröm – dikter med just dina elever eller barngrupp.

Dagens dikt – “Snödroppar”

Vet du vad jag var, hur jag levde?

Du som varit förtvivlad,

du förstår vad vintern innebär. 

Jag trodde inte att jag skulle överleva, 

utan kvävas av jord. Jag förväntade mig inte 

att vakna igen, att märka att min kropp’

i den fuktiga jorden 

åter reagerade och efter så lång tid 

ännu mindes hur man öppnar sig 

i den tidigaste vårens kalla ljus

– rädd, ja, men bland er igen 

gråtande ja riskera glädje 

i den nya världens råa vind.

-Louise Glück

Nobelprislektionen

Poesins tid är nu och det bekräftas genom årets Nobelpris i litteratur som tilldelas Louise Glück för hennes omisskännliga poetiska röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell.

Nobel Prize Museum har tagit fram en lektion om Nobelpriset i litteratur där eleverna får lära sig mer om 1) Nobelpriset , 2) läsa och samtala om dikten “Snödroppar” som finns i diktsamlingen Vild iris och 3) lyssna till Anders Olsson, ledamot av Svenska Akademien och ordförande i Nobelkommittén som berättar om motiveringen och några ord om Louise Glücks poesi som passar såväl för den vana poesiläsaren som för “den som aldrig läst ett ord poesi”. Dikten “Snödroppar” finns att lyssna på via Sveriges Radio. Det finns också en lärarhandledning kopplad till upplägget.

Känner eleverna till Alfred Nobels stora passion för poesi och att han skrev poesi i hemlighet? ”I sökandet efter livets högre mening vände sig Alfred till poesin”, skriver den Augustprisbelönade författaren och journalisten Ingrid Carlberg i berättelsen om Alfred Nobel. 

2020 är ett sådant år där förvirring, polarisering och en enorm rastlöshet har tagit grepp om oss alla, i hela världen. Glücks dikter ger perspektiv som är värdefulla i en sådan tid, eftersom de ger upphov till reflektion och förhoppning. Hon stannar till och närmar sig det som finns i jorden innan det blir en blomma, hon ägnar sig åt den vilande möjligheten som finns även när den är undangömd.

Maria Proitsaki (Melin, T. (2020) “Nobelpristagare ger värdefullaperspektiv i vår tid” Göteborgs universitet

Inlägget uppdaterat 11/10.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén