Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Poesiantologi

“Världen dör och föds på nytt i en uråldrig dans”

Illustration av Emma, Liljeborgsskolan i Trelleborg

Sustainable Poetry syftar till att ge barn och unga goda förutsättningar att tillägna sig och vidareutveckla kunskaper om hållbar utveckling. Genom ett dynamiskt samskapande inkluderas de i kreativa processer kring agenda 2030 och ger röst kring komplexa frågor som berör såväl deras egna liv som vår gemensamma framtid.

I regeringens proposition om Agenda 2030 “Sveriges genomförande av Agenda 2030, som nyligen presenterades, betonas barns och ungas medskapande, vilket är så viktigt: “Ge nästa generation inflytande över dagens beslut.” Barns och ungas perspektiv, engagemang och nytänkande är av stor betydelse för genomförandet av Agenda 2030 både i Sverige och internationellt.

Genom ett medskapande i Sustainable Poetry lär sig barn och unga om de globala målen, om barns rättigheter i samhället och att “uttrycka sin mening och bli lyssnade på, vilket är en rättighet som är central både för det enskilda barnet och för att skapa ett bättre samhälle och goda uppväxtvillkor för alla barn” (Prop. 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030). Genom det kreativa och meningsfulla skapandet får de således syn på och förståelse för samtidens och framtidens utmaningar och möjligheter, hittar sin egen röst och involverar sig i samtidens och framtidens komplexa frågor och beslutsfattande.

I den samskapande processen, som bygger på designtänknade, framträder principen om att ingen ska lämnas utanför. Lärare över ämnesgränser och skolstadier, bibliotekarier, musiepedagoger med flera nyttjar digitaliseringens möjligheter och det samskapande perspektivet för att bygga en samarbetande kultur och professionella gemenskaper för lärande (Richard Dufour och Robert J. Marzano). På så vis kan alla barn och unga oavsett förutsättningar och behov inkluderas i den sociala gemenskapen och skapa poesi för en hållbar framtid genom olika uttryckssätt.

Poesi, lärande för hållbar utveckling och digitalt samskapande möjliggör samspel mellan tanke och känsla och konst och vetenskap. Det ger barn och unga verktyg för att navigera i det okända, experimentera, utmanas att tänka utifrån ett helhetsperspektiv och visualisera sig framtiden – den som ännu inte finns. Ska vi nå de globala målen behövs en holistisk inramning; koppling mellan olika discipliner där samtliga dimensioner av hållbar utveckling utmanar och samspelar.

I skrivande stund skapas den digitala poesiantologin Imagine – Better days will come som skildrar barns och ungas perspektiv under coronapandemin och den framtid som tar vid. Den blir ett viktigt bidrag i arbetet med att stärka barns och ungas perspektiv och medskapandet i en ny berättelse om framtiden.

Fenix

Världen ser ut att dö

Men det är inte allt

Världen ändras hela tiden

Och på väg mot nästa anhalt

Världen dör och föds på nytt i en uråldrig dans

Världen likt allt annat

Vill existera i balans

Det började inte med mig

Det slutar inte med dig

Allt du någonsin haft

Kommer finnas på display

Det som fanns före

Är större än oss båda

Men det blir inte värre än så

Det kan jag lova

Ludwig, åk 9.

Corona ur barns och ungas perspektiv

Vad tänker barn och unga om coronapandemin och hur ser de på framtiden?

Unga poeter och konstnärer är med och skapar framtidens historieskrivning genom att lyfta de stora samtids- och framtidsfrågorna i ord och bild. Dikter har strömmat in från olika skolor i Sverige och i Europa – från förskolan till gymnasiet. I sommar släpps den digitala poesiantologin “Imagine – Better days will come” med 17 utvalda dikter som blir en fin avslutning på årets globala samskapande i Sustainable Poetry.

Varmt till alla barn och ungdomar, pedagogisk personal och andra viktiga aktörer som gjort det här möjligt. Till hösten väntar ett nytt spännande och hållbart poesiäventyr! Följ med!

Bokrelease och POP UP POETRY på Världspoesidagen 2020!

I dag är det Världspoesidagen som firas över hela världen! Unesco instiftade dagen 1999 för att ge poesin en större roll i samhället och att skolor och bibliotek ska sprudla av poesi. Runtom i världen pågår en rad aktiviteter för att uppmärksamma och fira dagen. En dag då vi hyllar yttrandefriheten och värnar om det demokratiska samtalet. Sustainable Poetry har planerat en rad aktiviteter som ni får ta del av löpande under dagen, exempelvis bokrelease, POP UP POETRY, Global Online Event, poesivandring i de centrala delarna av Trelleborg och poesiträd i stadsparken i Trelleborg. Håll utkik här, men också i projektets Facebook-grupp och Instagram-sida. Först ut är bokreleasen som blir digital med tanke på rådande situation. Tanken var att boken skulle släppas igår i samband med Trelleborgs andra poesifestival som nu är framflyttad.

I dag släpps således den första, men inte sista, Sustainable Poetry- antologin Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga i Trelleborg. Det är en e-bok för alla som kostnadsfritt kan laddas ner här med start kl 09.00. E-boken innehåller ett urval av dikter som har skapats av barn och unga i Trelleborg under läsåren 2017-2018 och 2018-2019. Dikterna som skapats under året 2019-2020 kommer ligga till grund för poesiantologin 2021. I e-boken finns 17 dikter skapade av barn och unga från förskola till gymnasium som kopplas till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Det är deras tankar om hur de ser på samtiden och framtiden och vad vi kan göra för att skapa en bättre värld för både människan och planeten.

Boken har ett läsfrämjande och kunskapshöjande syfte; dels att inspirera till läsglädje, öka kännedomen om de globala målen samt möjligheten att vidga sina perspektiv med andras tankar och hämta inspiration för att själv skapa poesi för en hållbar framtid. I dag under Världspoesidagen läser, samtalar, skapar och delar vi poesi. Poesin är livsviktig! Det kan vi läsa in i författaren och poeten Mats Söderlunds följande ord; Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe! #sustainablepoetry

Boken har finansierats via vinstpengar som projektet tilldelats i samband med följande utmärkelser; Skolverkets och EU-kommissionens kvalitetsutmärkelse The European Language Label och MTM:s utmärkelse Läsguldet.

Här kan du ladda ner boken: Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga i Trelleborg

Tack till alla barn och unga som är medskapare till en hållbar framtid och till alla samskapare som gjort e-boken möjlig. Ni är många och viktiga. VARMT TACK!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén