Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Poesi-workshop Sida 1 av 2

“Sommarregnets sorl – från fragment till dikt”

Förra läsåret skrev Ingrid Rosén, åk 5 på Futuraskolan International, dikten “Vårt vatten”. Den blev ett av juryns utvalda bidrag och finns numera att läsa i poesiantologin  “Tankar om demokratins framtid av barn och unga.” I inlägget “Vårt vatten” är det också möjlighet att ta del av POP UP POETRY – dvs, lyssna till Ingrid som läser sin egen dikt.

WWF har en hälsofrämjande och kunskapshöjande poesiaktivitet som berör just vatten – “en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling.” (Se globala målen) Tanken är att eleverna får testa på att skriva dikter från fragment som handlar om vatten. I följande instruktion “Från fragment till dikt” finns arbetsprocessens tre steg som bland annat innehåller en halvtimmes promenad där eleverna kan samla intryck med alla sina sinnen. “Fysisk aktivitet ökar kreativiteten, enligt författaren och läkaren Anders Hansen.”

Att skriva utifrån fragment-teknik är ett sätt att få igång fantasin och skaparkraften, dessutom kan fragmenten tolkas utifrån olika perspektiv. Här är ett exempel: “Sommarregnets sorl” av Gustav Fröding används som fragment till en dikt:

Bilder WWF

Kommuner samskapar för att öka ungas inflytande

Idag har vi varit på Innocarnival i Malmö. Det har varit en väldigt inspirerande och rolig dag där vi har fått träffa en mängd olika människor. Jag tyckte att det var jättekul att få prata, lära ut och få lära sig av barnen som kom och hälsade på i vår workshop. Att få vara med och skapa och få se barnen få sin röst hörd är bara underbart och väldigt energigivande. – Elevcitat

InnoPoetry på InnoCarnival är resultatet av kreativt samskapande mellan Pedagogisk inspiration i Malmö och Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Tillsammans för en hållbar framtid!

Under torsdagen (dag 2) var elever på ekonomiprogrammet i Trelleborg aktiva medskapare i InnoPoetry tillsammans med författaren Ingrid Remvall och läraren och författaren Maria Glawe på InnoCarnival. Det var precis som med eleverna på barn- och fritidsprogrammet under dag 1 – ett positivt och härligt engagemang som fick barn och unga att skapa poesi för en klimatsäker framtid. Det är hoppfullt för framtiden! 

“Detta vill jag verkligen göra om…”

Om elever får inflytande över och känner delaktighet i skolans verksamhet ökar deras motivation och ansvarstagande, vilket i sin tur bidrar till förbättrade kunskapsresultat (Alerby & Bergmark, 2019, s. 1)

I det här inlägget presenteras hur lärare kan designa undervisning för hållbar elevdelaktighet och reellt elevinflytande. Genom kollegialt samarbete över ämnesgränser (med stöd av skolans rektor) och i samarbete med omgivande samhällsaktörer kan lärare skapa dessa stödjande strukturer och formella forum för elevernas medskapande (Jfr. Alerby & Bergmark, 2019, s. 4). Inför poesifestivalen på Trelleborgs bibliotek (på Världspoesidagen) fick elever komma med idéer kring innehåll och aktiviteter som barn och unga skulle få möjlighet att uppleva på festivalen. De fick även vara med och förbereda, genomföra och följa upp aktiviteterna, vilket blev ett lärorikt sätt för lärare och elever att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och väva samman innehåll och form med elevernas medskapande.

“Vi hade förberett mycket innan vi skulle hålla i aktiviteten så vi var helt förberedda. Det var roligt och givande att hålla i aktiviteten, men även lite utmanande.” – elevcitat

Elever på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet fick förbereda och genomföra en workshop för barn som kopplades ihop med målen i svenska och bland annat målen i aktivitetsledarskap och pedagogiskt arbete. Barnen som besökte deras poesiworkshop fick lära sig mer om barnkonventionen och göra sina röster hörda genom att skapa cut up- poesi.

“Vi kopplade aktiviteten att skriva poesi till barnkonventionen för att det är viktigt att barn känner till sina rättigheter och ett bra sätt att uttrycka sig är genom poesi.” – elevcitat

Elever på ekonomiprogrammet fick med utgångspunkt i deras UF-företag (Ung Företagsamhet) och med koppling till målen i svenska förbereda och genomföra en workshop för barn. I den ena workshopen Colorplay UF fick barn i förskolan måla bilder ur deras målarbok “Sonjas resa” som handlar om en flicka som måste fly från sitt hemland eftersom det är krig. Barnen får följa med på Sonjas resa till Sverige och lära sig mer om barns rättigheter och de globala målen för hållbar utveckling. I den andra workshopen Bijoux UF fick barnen möjlighet att knyta vänskapsarmband med pärlor och ord – en aktivitet som kopplades till mål 10 och 16 jämlikhet och fred.

“Jag säger bara wow vilken dag det var och så kul det var med alla barn! […] Detta var en av de bästa dagarna sen jag började trean förra året.” – elevcitat

Det här är ett exempel på hur en skola kan lyckas med sitt uppdrag att ge elever möjligheter att utveckla de kunskaper och förmågor som behövs för att kunna verka i och för demokrati. Arbetet med skolans värdegrund behöver synas, kännas och levas ute i skolorna och i det omgivande samhället (Alerby & Bergmark, 2019, s. 5).

“Jag tycker att dagen var rolig och lärorik. Det är skönt med lite varierande under skolan och det är roligt att lära ut om barnkonventionen till barn då det är viktigt.” – elevcitat

Eva Alerby & Ulrika Bergmark (2019) Hållbar elevdelaktighet och reellt inflytande. Skolans värdegrund – Grundskola och gymnasieskola Modul: Delaktighet och inflytande i undervisningen Del 8: Hållbar elevdelaktighet och reellt inflytande. Skolverket.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén