#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Poesi – förskola

Tillsammans för en hållbar framtid!

Nu fortsätter resan mot World Poetry Day 2020! Kulturprojektet Sustainable Poetry förenar människor i ett globalt samskapande för en hållbar framtid.

World Poetry Day celebrates one of humanity’s most treasured forms of cultural and linguistic expression and identity. Practiced throughout history – in every culture and on every continent – poetry speaks to our common humanity and our shared values, transforming the simplest of poems into a powerful catalyst for dialogue and peace.

UNESCO

Alla kan bli medskapare! #sustainablepoetry #Agenda2030 #WorldPoetryDay

Du, jag och framtiden

I framtiden strävas efter fred på jorden,

man tilltalar varandra med de vackra orden.

Detta är den framtid vi ser,

lyckliga människor som ständigt ler.

Jorden är en mycket stor och vacker plats,

man kan ta sig upp på livets höjder utan sats.

Men är detta verkligen den framtid vi får,

eller slutar allt med att man fäller en tår.

Ingen kan säkert detta veta,

därför vi lösningar ständigt får leta.

Vi många stora problem i världen har,

men ändå ser framtiden som underbar.

Vi är framtidens hopp,

därför är det vi som får sätta stopp.

När framtiden fel riktning tar,

är det viktigt att vi letar svar.

Svar på vad som gått fel,

för att rätta till och göra jorden hel.

Framtiden är vi som lever här och nu,

det är vi som bestämmer framtiden, jag och du.

Av Charlotte, gymnasiet

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén