Poetry for a Sustainable Future

Trelleborg and the world meet in a global collaboration

Category: Nyanländas lärande

Frihet, demokrati, identitet och fördomar

Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. (UNDP)

Elever i undervisningsgrupper på Resurscentrum och elever på språkintroduktionsprogrammet har arbetat med Grej Of The Day-metoden (Micke Hermansson) i samband med lämnade för hållbar utveckling. Grej Of The Day är korta microlektioner där berättelsen är i centrum och eleverna möter och fördjupar kunskap utifrån delarna ledtråd, faktadel, kuriosa, kopplingar. Vi har använt världskartan och tillsammans “rest iväg” för att upptäcka framgångsrika kvinnor runt om i världen, bland annat Malala, Wangari Maathai, Maria Montessori, Hedi Fried, Ellen Key och Anne Frank. Eleverna blev extra glada när de via film fick en personlig hälsning + en ledtråd av Micke Hermansson! 🙂

Med utgångspunkt i FNs 17 globala mål för hållbar utveckling och fokus på framgångsrika kvinnor som förändrat världen, och bilder ur utställningen “Anne Frank- Om jag bara får vara mig själv” har eleverna fördjupat sina kunskaper och samtidigt skapat poesi för en hållbar framtid. Vi läste Anne Franks dagbok som blev utgångspunkt för att skapa poesi i samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars. (Anne Frank finns med i boken “Grej Of The Day – Framgångsrika kvinnor”).

För att förstå vad som händer i dag behöver barn och unga känna till historien. Dessutom behöver de verkliga kopplingar till arbetet med de globala målen. Vi vill stärka elevernas kunskap om hur världen förändras och utvecklas; om utmaningar och möjligheter, likaså ge möjligheter att få arbeta med språk- och kunskapsutvecklingen i skolan på ett kreativt och meningsfullt sätt. Vi vill att de ska bli medskapare till den framtid vi skapar tillsammans. Vi vill dessutom förena elever som annars inte skulle ha träffats i en lärande gemenskap som kännetecknas av att alla inkluderas och ska lyckas.

Det blev starka och berörande dikter om frihet, demokrati och vikten av att få vara sig själv. I samband med World Poetry Day och Trelleborgs första poesifestival den 21 mars finns dikterna att ta del av i utställningen.

För er som inte visste så skrev Anne Frank också poesi! Anne Frank- dikt såldes för miljonbelopp

Kvinnor vi uppmärksammat i samband med den internationella kvinnodagen
Dikterna finns att ta del av i poesiutställningen på stadsbiblioteket i samband med World Poetry Day den 21 mars


Bokryggspoesi får elever att blomstra och med dem, vårt träd!

Som ensam ansvarig bibliotekarie på en enhet trodde jag aldrig att det skulle gå, inte ens när jag fick hjälp av min närmsta kollega. Men vi klarade det!

Inte att samla och informera alla elever, där var lärarna en given och fantastisk del i samarbetet.

Inte heller att inspirera och engagera eleverna, efter en kort genomgång och några frågor var nämligen alla igång.

Nej, det jag och min kollega klarade av var att i tid hinna ställa upp mer än två överfulla vagnar böcker, efter att eleverna har sökt igenom i princip alla hyllor för hitta de perfekta böckerna för just sin poesi.

Resultatet blev som man kan förvänta sig både vackert, smått kaotiskt, humoristiskt och gripande.

"TISDAGARNA MED MORRIE

BEHÖVER SKOGEN INTENSIVVÅRD?

BEHÖVER SYSTER HJÄLP?

FÅR JAG LOV?

BARN LEKER JORDEN RUNT"

Allt fler löv och rötter framträder, både som inspiration och manifestation för elevernas engagemang.

Känner du igen någon boktitel?

Ta väl hand om er och ha en underbart helg!

//Sten

Språklig mångfald som resurs i meningskapande lärprocesser

På IM programmet, språkgrupp 1 och 2 svenska som andraspråk, SSG, deltar vi i Sustainable Poetry och Agenda 2030.

I vårt arbete har vi valt ut fem mål som ska inspirera eleverna till att skapa dikter; se bild.

Eftersom en del elever är helt nyanlända utgår vi ifrån var eleverna språkligt befinner sig och därför skriver flera elever på sitt eget modersmål parallellt med svenska. Detta gör att eleverna får möjlighet att känna sig trygga i att utnyttja sitt eget modermål och sedan leta efter ord och uttryck i det svenska språket. Elevernas kreativitet och motivation för att lära sig svenska utmanas och de får möjlighet att arbeta med sina egna formuleringar.

Vi har försökt att på ett så lekfullt sätt som möjligt introducera dikter, trots att vi utgår från allvarliga och tänkvärda budskap. Tillsammans med Magdalena och Sten på Mediateket har eleverna utforskat Cut- Out Poetry, bokryggspoesi och Black- Out Poetry, vilket har varit mycket uppskattat. Dikterna har gett upphov till samtal kring hur språket kan användas och även till att förstå omvärlden. Eleverna tränas också i förmågan att försöka läsa mellan raderna och försöka leva sig in i vad de andra eleverna vill förmedla. En ytterligare vinst är att eleverna med stolthet gärna tränar uttal och deklamerar sina dikter för varandra. Vi märker att poesi och dikter frigör många tankar om livet för eleverna. De får möjlighet att uttrycka känslor och åsikter som berör dem. 

Alice El Khouri och Riitta Lohi Koskinen, lärare i svenska som andraspråk

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén