#sustainablepoetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Nationellt samskapande

Black Out Poetry som hjälper dig att förstå världen

På Blichers friskola finns det många kreativa själar. Poesi och skapande är något som stimulerar, engagerar och utvecklar. Sedan förra terminen har vi jobbat frekvent med de globala målen med fokus på en hållbar framtid.

Dessutom har vi Hans Roslings bok Factfulness som stående tema. Eleverna har kritiskt granskat och samlat på sig kunskap som de sedan fått uttrycka i olika former, många gånger utifrån poesiskapande. Här kommer några elevexempel. 

Sara Österberg, Blichers friskola i Teckomatorp

Dikten öppnar våra tankar och sinnen

Ute är det en gråmulen eftermiddag. Inne i klassrummet lyser ögonen på våra 57 elever i ettan. Vi högläser en dikt tillsammans. Alla ser texten. Vi lärare turas om att högläsa. Långsamt. Rytmiskt. Det är så vackert när orden tolkas av olika röster. Därefter tar alla elever orden i sin mun. Vi körläser texten tillsammans. 

– Vill någon komma fram och högläsa dikten? 

Många är ivriga. Någon vill ha ryggen mot kompisarna och få stöd av texten och lärarens läsning. En del kan orden utantill och vill stå med ansiktet vänt mot kompisarna. 

-Vill någon sjunga orden? Ett par elever hör en sång i sitt huvud och vill gärna sjunga dikten för oss.  

Dikten öppnar upp våra tankar och sinnen. Vi kommer närmare varandra. Det skapar en härlig VI-känsla. 

Vi samtalar om tankar vi får när vi läser orden. När vi har läst en dikt tillsammans skriver vi ofta egna dikter genom att byta ut ord och använda upprepningar som startord. Vi får många idéer till olika sätt att läsa och skriva dikt av Anne-Marie Körling; lärare, författare och vår stora inspiratör. 

Att läsa fakta före dikten är ett sätt att skapa poesi, som vi har hämtat från Anne-Maries blogg, korlingsord.se. Vi har läst massor av intressant fakta om isbjörnar i böcker och på Internet. Vi har också kommit i kontakt med en fotograf Elin Wedin som har varit och fotat isbjörnar på Svalbard för miljöns skull. Så spännande! Vi har utvecklat en sådan kärlek till dessa vackra djur. Fakta om isbjörnen och klimatförändringarna har fått oss att förstå hur viktigt det är att vara rädda om vår miljö. Vi läste om vad världens länder har kommit överens om i de 17 globala målen. Så fint och rätt att människor världen över har förenats och arbetar mot dessa mål. Till slut ville vi uttrycka tankarna om isbjörnar i dikter kopplade till de globala målen. Eleverna kände sådan lycka och stolthet när de fick uttrycka sina egna tankar i en dikt.

Ett fredligt och inkluderande samhälle är ett annat av de 17 globala målen som vi har arbetat med i diktform. Vi har läst dikten ”Du är” av Hanna Lundström i boken Rassel, prassel, strössel. Genom Anne-Marie Körlings kreativa idéer där vi utgår från författarens ord och byter ut en del ord med våra egna har eleverna skapat egna fantastiska dikter inspirerade av Hanna Lundströms ord. Så många skratt, sådan härlig lek med ord och vänskapliga tankar om och med varandra.

Alla elever från förskoleklass till årskurs nio i Mullsjö kommun arbetar med poesi i någon form under mars månad och speciellt runt Världspoesidagen. Poesi ger oss alla en sådan härlig kraft och glädje! 

Vi vill avsluta med Britta Stenssons ord ur hennes bok ”Blommor och kärlek”, 2019: ”Dikten kan vidga vår blick så att vi ser vardagen och vårt liv med nya ögon och inser att det mest vardagliga kan vara värt att skriva om. Det krävs inte några stora händelser eller långa resor för att hitta sina dikter. Det behövs tid för att var och en ska hitta sin röst.” 

Just idag lyser solen! Vi startar dagen med Louis Armstrongs ”What a wonderful world”. Vi lyssnar på orden, musiken, ser Louis glada ansikte. Vad känner vi oss glada för? Vi samlar en ordbank i en stor heartmap, som start på vår egen dikt! Vad är vi tacksamma och glada för i vår värld? Vänner, blommor, fågelsång, de 17 globala målen, Dunne, Alfons, min familj, skolan och fritids, Tema Vatten, isbjörnar…. 

Välkommen att ta kontakt om du blir nyfiken på hur vi jobbar med Sustainable Poetry eller bara vill berätta något! 

Med glada hälsningar från oss lärare i ettan på Björksäter skola i åk 1 i Mullsjö

Anneli Wahlsten, Håkan Karsnäser och Anki Källman 

“Vad håller ni på med?” – Skapa en klimatdikt!

Hur kan vi vända ungas klimatoro till engagemang?

Det är ett måste att lyssna och ta barns och ungas klimatoro på allvar, likaså att vända deras oro till engagemang och handlingskraft. Genom att ge hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 en naturlig plats i skolans undervisning stärks deras omvärldskunskaper och genom att koppla ihop poesi med de globala målen lyfts deras röster för en hållbar framtid. Under läsåret har det skrivits många hyllningsdikter till Greta Thunberg som visat hela världen att unga är en kraft att räkna med.

Elever från olika program på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och elever på Westerlundska gymnasiet i Enköping skapar poesi inför Världspoesidagen med utgångspunkt i texterna i Vad håller ni på med? – En antologi om klimatet som ges ut av bokförlaget En bok för alla. Boken innehåller olika texter skapade av författare, musiker, poeter, serietecknare och aktivister. De bidrar tillsammans med dystopiska berättelser, lyftande fakta, spirande kärlek och en hel del skratt. Texterna tar på olika sätt avstamp i Agenda 2030.

I detta inlägg får ni ta del av hur Charlotta Hemlin har tagit sig an en ny spännande utmaning tillsammans med sina elever i åk 1 som läser kursen svenska som andraspråk. I ett annat inlägg får ni ta del av hur Maria Glawe tagit sig an samma spännande utmaning, men tillsammans med elever som läser svenska 2 och 3.

Charlotta och eleverna på Westerlundska gymnasiet i Enköping startade det lärorika äventyret med att utforska de globala målen, läste och samtalade kring innehållet i olika texter för att sedan, men utgångspunkt i texterna, skapa blackout poetry, diamantdikter och haiku. Till sist valde eleverna en av sina dikter, skrev en ny i helt fri form och delar sina dikter med autentiska mottagare i samband med Världspoesidagen. Så spännande det ska bli att läsa dikterna!

Det är ett roligt sätt att kombinera arbete med de globala målen och läsning av olika slags texter med kreativitet och ordglädje. Extra värdefullt att lyssna på rytm i språket i svenska som andraspråk och dessutom dela och ta del av alster från andra ger en extra skjuts i arbetet.

Charlotta Hemlin, lärare, Westerlundska gymnasiet i Enköping

Det finns en lärarhandledning till boken skapad av Per Sahlin. Den rekommenderas! Sahlin påpekar möjligheten att välja ut texter som passar syftet och målet med din undervisning eller ditt arbetsmoment. Eftersom texternas innehåll tangerar det centrala innehållet i flera skolämnen finns det också stora möjligheter att använda texterna för samarbeten över ämnesgränserna, skriver Sahlin. I handledningen finns en poesiuppgift kopplad till dikten Fräsch på insidan av poeten Ida Olofsson. Den kan fungera som inspiration för att skriva poesi för en hållbar framtid. Så här lyder instruktionen; Skriv en klimatdikt. Skriv om klimatångest, klimatsorg, klimatförändringar och klimathopp. Skriv klimatdystopiskt eller klimatutopiskt. Skriv. – och dela din dikt i samband med världspoesidagen! #sustsainablepoetry

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén