Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Nationellt samskapande Sida 1 av 2

“Världen dör och föds på nytt i en uråldrig dans”

Illustration av Emma, Liljeborgsskolan i Trelleborg

Sustainable Poetry syftar till att ge barn och unga goda förutsättningar att tillägna sig och vidareutveckla kunskaper om hållbar utveckling. Genom ett dynamiskt samskapande inkluderas de i kreativa processer kring agenda 2030 och ger röst kring komplexa frågor som berör såväl deras egna liv som vår gemensamma framtid.

I regeringens proposition om Agenda 2030 “Sveriges genomförande av Agenda 2030, som nyligen presenterades, betonas barns och ungas medskapande, vilket är så viktigt: “Ge nästa generation inflytande över dagens beslut.” Barns och ungas perspektiv, engagemang och nytänkande är av stor betydelse för genomförandet av Agenda 2030 både i Sverige och internationellt.

Genom ett medskapande i Sustainable Poetry lär sig barn och unga om de globala målen, om barns rättigheter i samhället och att “uttrycka sin mening och bli lyssnade på, vilket är en rättighet som är central både för det enskilda barnet och för att skapa ett bättre samhälle och goda uppväxtvillkor för alla barn” (Prop. 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030). Genom det kreativa och meningsfulla skapandet får de således syn på och förståelse för samtidens och framtidens utmaningar och möjligheter, hittar sin egen röst och involverar sig i samtidens och framtidens komplexa frågor och beslutsfattande.

I den samskapande processen, som bygger på designtänknade, framträder principen om att ingen ska lämnas utanför. Lärare över ämnesgränser och skolstadier, bibliotekarier, musiepedagoger med flera nyttjar digitaliseringens möjligheter och det samskapande perspektivet för att bygga en samarbetande kultur och professionella gemenskaper för lärande (Richard Dufour och Robert J. Marzano). På så vis kan alla barn och unga oavsett förutsättningar och behov inkluderas i den sociala gemenskapen och skapa poesi för en hållbar framtid genom olika uttryckssätt.

Poesi, lärande för hållbar utveckling och digitalt samskapande möjliggör samspel mellan tanke och känsla och konst och vetenskap. Det ger barn och unga verktyg för att navigera i det okända, experimentera, utmanas att tänka utifrån ett helhetsperspektiv och visualisera sig framtiden – den som ännu inte finns. Ska vi nå de globala målen behövs en holistisk inramning; koppling mellan olika discipliner där samtliga dimensioner av hållbar utveckling utmanar och samspelar.

I skrivande stund skapas den digitala poesiantologin Imagine – Better days will come som skildrar barns och ungas perspektiv under coronapandemin och den framtid som tar vid. Den blir ett viktigt bidrag i arbetet med att stärka barns och ungas perspektiv och medskapandet i en ny berättelse om framtiden.

Fenix

Världen ser ut att dö

Men det är inte allt

Världen ändras hela tiden

Och på väg mot nästa anhalt

Världen dör och föds på nytt i en uråldrig dans

Världen likt allt annat

Vill existera i balans

Det började inte med mig

Det slutar inte med dig

Allt du någonsin haft

Kommer finnas på display

Det som fanns före

Är större än oss båda

Men det blir inte värre än så

Det kan jag lova

Ludwig, åk 9.

Black Out Poetry som hjälper dig att förstå världen

På Blichers friskola finns det många kreativa själar. Poesi och skapande är något som stimulerar, engagerar och utvecklar. Sedan förra terminen har vi jobbat frekvent med de globala målen med fokus på en hållbar framtid.

Dessutom har vi Hans Roslings bok Factfulness som stående tema. Eleverna har kritiskt granskat och samlat på sig kunskap som de sedan fått uttrycka i olika former, många gånger utifrån poesiskapande. Här kommer några elevexempel. 

Sara Österberg, Blichers friskola i Teckomatorp

Dikten öppnar våra tankar och sinnen

Ute är det en gråmulen eftermiddag. Inne i klassrummet lyser ögonen på våra 57 elever i ettan. Vi högläser en dikt tillsammans. Alla ser texten. Vi lärare turas om att högläsa. Långsamt. Rytmiskt. Det är så vackert när orden tolkas av olika röster. Därefter tar alla elever orden i sin mun. Vi körläser texten tillsammans. 

– Vill någon komma fram och högläsa dikten? 

Många är ivriga. Någon vill ha ryggen mot kompisarna och få stöd av texten och lärarens läsning. En del kan orden utantill och vill stå med ansiktet vänt mot kompisarna. 

-Vill någon sjunga orden? Ett par elever hör en sång i sitt huvud och vill gärna sjunga dikten för oss.  

Dikten öppnar upp våra tankar och sinnen. Vi kommer närmare varandra. Det skapar en härlig VI-känsla. 

Vi samtalar om tankar vi får när vi läser orden. När vi har läst en dikt tillsammans skriver vi ofta egna dikter genom att byta ut ord och använda upprepningar som startord. Vi får många idéer till olika sätt att läsa och skriva dikt av Anne-Marie Körling; lärare, författare och vår stora inspiratör. 

Att läsa fakta före dikten är ett sätt att skapa poesi, som vi har hämtat från Anne-Maries blogg, korlingsord.se. Vi har läst massor av intressant fakta om isbjörnar i böcker och på Internet. Vi har också kommit i kontakt med en fotograf Elin Wedin som har varit och fotat isbjörnar på Svalbard för miljöns skull. Så spännande! Vi har utvecklat en sådan kärlek till dessa vackra djur. Fakta om isbjörnen och klimatförändringarna har fått oss att förstå hur viktigt det är att vara rädda om vår miljö. Vi läste om vad världens länder har kommit överens om i de 17 globala målen. Så fint och rätt att människor världen över har förenats och arbetar mot dessa mål. Till slut ville vi uttrycka tankarna om isbjörnar i dikter kopplade till de globala målen. Eleverna kände sådan lycka och stolthet när de fick uttrycka sina egna tankar i en dikt.

Ett fredligt och inkluderande samhälle är ett annat av de 17 globala målen som vi har arbetat med i diktform. Vi har läst dikten ”Du är” av Hanna Lundström i boken Rassel, prassel, strössel. Genom Anne-Marie Körlings kreativa idéer där vi utgår från författarens ord och byter ut en del ord med våra egna har eleverna skapat egna fantastiska dikter inspirerade av Hanna Lundströms ord. Så många skratt, sådan härlig lek med ord och vänskapliga tankar om och med varandra.

Alla elever från förskoleklass till årskurs nio i Mullsjö kommun arbetar med poesi i någon form under mars månad och speciellt runt Världspoesidagen. Poesi ger oss alla en sådan härlig kraft och glädje! 

Vi vill avsluta med Britta Stenssons ord ur hennes bok ”Blommor och kärlek”, 2019: ”Dikten kan vidga vår blick så att vi ser vardagen och vårt liv med nya ögon och inser att det mest vardagliga kan vara värt att skriva om. Det krävs inte några stora händelser eller långa resor för att hitta sina dikter. Det behövs tid för att var och en ska hitta sin röst.” 

Just idag lyser solen! Vi startar dagen med Louis Armstrongs ”What a wonderful world”. Vi lyssnar på orden, musiken, ser Louis glada ansikte. Vad känner vi oss glada för? Vi samlar en ordbank i en stor heartmap, som start på vår egen dikt! Vad är vi tacksamma och glada för i vår värld? Vänner, blommor, fågelsång, de 17 globala målen, Dunne, Alfons, min familj, skolan och fritids, Tema Vatten, isbjörnar…. 

Välkommen att ta kontakt om du blir nyfiken på hur vi jobbar med Sustainable Poetry eller bara vill berätta något! 

Med glada hälsningar från oss lärare i ettan på Björksäter skola i åk 1 i Mullsjö

Anneli Wahlsten, Håkan Karsnäser och Anki Källman 

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén