Poetry for a Sustainable Future

Trelleborg and the world meet in a global collaboration

Category: Modersmålsenheten i Trelleborg

Dikter på ryska


Poesi på bosniska – Alla hjärtans dag

Bosniska

Idag (14 februari) var det passande att prata om kärlek och de globala målen samtidigt. Hur hänger det ihop?

Åk 1 och 2 på Östra skolan samtalade om hur vi med kärlek kan ta hand om jorden. Först gjorde vi en tankekarta kring “kärlek” och sedan sa eleverna meningar som jag eller eleven i åk2 skrev ner. Meningarna sattes ihop till en dikt och vi han också översätta dikten på svenska. Det var en härlig lektion där alla elever var aktiva och delaktiga.

Ljubav

Životinje moraju da žive i da imaju hranu.

Voda se mora očistiti i čuvati.

Drvo nam je važno jer nam daje kisik.

Ljudi se moraju pomagati.

Moramo da čuvamo Zemlju.

Mora se čuvati struja i da je ne koristimo previše.

Moraju svi imati hranu i vodu.

Mora se čuvati brat.

Mora se čuvati sestra.

Mora se čuvati familija.

Moraš čuvati sebe.

Mora se čuvati voda.

Mora se čuvati svijet.

Moramo da spasimo svijet.

14 februar 2019

Amina 1. razred, Emin 1. razred, Hanel 1. razred i Emil 2. razred. 

Kärlek

Djur måste få mat och leva.

Man måste rena vatten och ta hand om det.

Täden är viktiga för att de ger oss syre.

Människor måste hjälpa varandra.

Vi måste ta hand om jorden.

Vi måste spara stömmen och vi får inte slösa på den.

Alla måste ha mat och vatten.

Man måste ta hand om sin bror.

Man måste ta hand om sin syster.

Man måste ta hand om sin familj.

Du måste ta hand om dig själv.

Man måste ta hand om vatten.

Man måste ta hand om världen.

Vi måste rädda världen.

14 februari 2019

Amina åk1, Emin åk1, Hanel åk1 i Emil åk2. 

Kunskap är kraft

Dikt om god utbildning för alla – på thailändska

เพราะความรู้คือพลัง แต่ความเท่าเทียมกันมีที่ไหน
ทุกคนอยากเรียนได้ โดยมุ่งหมายการพัฒนา
คือความรวย ความจน ความเป็นคน ชายหรือหญิง
จำใจต้องอดทน  จนกระทั่ง ทุกคนเท่าเทียมกัน
ประเทศด้อยพัฒนา  ยากจะได้มาซึ่งการศึกษา
ประเทศพัฒนาไกล  โอกาสเรียนได้ อย่างมากมี
เเต่ในอนาคตนี้  การศึกษาควรมีสำหรับทุกคน

พุฒิเมธ  8A1
Liljeborgsskolan, Trelleborg

Dikt om god utbildning för alla – på svenska

För att kunskap är kraft      

Dock var är jämlikheten

Alla vill utbilda sig         

för att kunna utvecklas

Men det finns rikedom och fattigdom  

Och olika kön som gör skillnad

Det finns inget val. 

man måste ha tålamod

Tills att vi alla är jämlika 

I underutvecklade länder       

Är kunskaper svåra att få 

Medans i utvecklade länder         

Finns det gott om möjligheter

Men i framtiden           

Borde vi alla kunna ha utbildning. 

Putimate Leeratanakachorn, 8A1, Liljeborgsskolan, Trelleborg

Bokryggspoesi

Modersmålslärarna delar med sig av elevernas kreativa diktskapande

Vi har använt en samling av böcker på elevens modersmål. Elever i mindre grupper läser titlar på böcker högt och försöker hitta en idé eller ett ord som fungerar som röd tråd. Ordet eller idén ska stämma överens med något/några av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Ett urval görs och elever lägger upp böckerna så att titlarna skapar en dikt. Varje bok står för varje rad i dikten. Upplaget ändras flera gånger, nya tankar och nya dikter skapas.

Ett tips: utmaningen ligger i att hitta titlar som hör ihop och skapar en historia. Om böckerna i klassrummet inte räcker till och ett besök på biblioteket inte löser problemet (böcker på andra språk är inte många) går det bra att söka böcker på nätet.

Vem trodde att böckernas titlar faktiskt kan bli en dikt?

pastedGraphic.png

Tak! 

Kochajmy! 

Nie niszczmy!

Pomóżmy!

Działajmy razem!

Chciałbym z całego serca,

żeby nikt nie niszczył naszej planety. 

A mówię tak, 

bo my na niej mieszkamy 

i chcemy mieć jak najlepsze życie na niej!

Kochamy kiedy nie niszczymy.

Niektórzy nie myślą jak będzie w przyszłości 

i niszczą. 

Niektórzy kochają naszą piękną ziemię 

i się nią opiekują!

Tak! 

Kochajmy! 

Nie niszczmy!

Pomóżmy!

Działajmy razem!

(åk 4, Serresjö)

God utbildning för alla

pastedGraphic.png

 Gałgankowy skarb 

W kraju Polan

Skarb na Miodowym Wzgórzu

Gałgankowy skarb

Gdzie jest Kunegunda?

W szkole na końcu świata

Kraina nieczytania

Pokój niegościnny

Chcę być

W kraju Polan

åk 5, Skegrie skola, Trelleborg

Dikten är svår att översätta, författarens budskap återspeglas inte. Då väljer vi att skriva diktens innebörd på svenska.

Dikten kopplas till mål 4 – God utbildning för alla. I Polen går alla barn i skolan. De lär sig att läsa, skriva och mycket annat. Däremot någonstans långt bort ifrån Polen finns det “ett icke-läsande land”, “ett rum där man inte välkomnas in”, där man inte läser och skriver. Det är fel, eleven vill därför vara i sitt hemland där finns “ett läsande land”.

“Poesins roll är att tala om det som andra håller tyst om”

Reflektion av Dagmara som skapar poesi med eleverna på polska och svenska

I modersmålsundervisning är arbetet med dikter en viktig del av flerspråkiga elevers språkutvecklingsprocess. Utgångspunkten i arbetet är följande mål från läroplanen:

  • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
  • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att … skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande … på modersmålet.
  • … formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.
  • … reflektera över … samhällsfrågor i områden där modersmålets talas.

Målen formulerar jag om för eleverna och syftar direkt på en viktig känsla som ska skapas dem genom undervisningen.

Jag är STOLT !!! 

För att:

– jag kan förklara vad poesi är,

– jag kan berätta om författarens budskap i dikter och reflektera utifrån det,

– jag kan berätta om dikters uppbyggnad och använda en del specifika begrepp i detta syfte (t.ex. anafor, epifor, upprepning),

– jag kan använda egen fantasi och skapa egna dikter,

– jag kan översätta mina dikter till svenska,

– jag kan reflektera kring samhällsfrågor som berör hållbar utveckling. 

Elever i olika årskurser använder olika former för poesiskrivning och introduceras till detta arbete på olika sätt. Att väcka elevernas intresse … och inleda arbetet.

Påståenden som får mig att säga något

Eleverna får några citat som förklarar vad poesi är. Dessa citat har valts noggrant med syftet att provocera elever och skapa en livlig diskussion. Eleverna läser och berättar för varandra om de håller med påståenden samtidigt som de ger argument för att stödja sitt sätt att tänka.

Ett citat kommer från en polsk författare som fick Nobelpris för sina dikter. Författaren vet inte vad poesi är … eleverna tycker det är lite märkligt. Det skapar redan nyfikenhet. 

Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy.

“Poesi-vad är det? Flera oklara svar har givits. Och jag vet inte. Jag vet inte och jag håller mig till det som om det var min räddnings ledstång.” – Wisława Szymborska

Zadanie poezji to mówić o tym, o czym milczą inni.

“Poesins roll är att tala om det som andra håller tyst om.” – Andrzej Sapkowski

Rytmiczne tworzenie piękna za pomocą słów.

“Rytmiskt skapande av skönhet med hjälp av ord” – Edgar Allan Poe

“Poesi är deras frihet” – Språklig mångfald som resurs i lärandet

Vilken glädje att Modersmålsenheten i Trelleborgs kommun firar den den internationella poesidagen den 21 mars 2019 tillsammans med oss och är medskapare i projektet “Poesi för en hållbar framtid”. Att få ta del av poesi på 28 olika språk skapade av barn och unga från förskolan till gymnasiet är helt fantastiskt! Så här presenterar Dagmara Nyberg Dosz, modersmålslärare och förstelärare, deras arbete:

Flerspråkiga elever representerar olika modersmål och olika årskurser: förskoleklassen, grundskolan och gymnasiet. Dikter skrivs i olika former, växelvis på elevernas modersmål och svenska.

Elevernas språkliga repertoar integreras i eget lärande och skapande, translanguaging träder fram i modersmålslärarens pedagogik i klassrummet. Flerspråkig kompetens, fantasi och kreativitet, intresse och engagemang skapar konstverk målat med ord och bilder.

Eleverna bygger upp medvetenhet om hållbar utveckling samtidigt som de inspireras och inspirerar, reflekterar och välkomnar alla läsare in i egen skönlitterär värld. Modersmål är elevernas styrka och identitet. Poesi är deras frihet. 

 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén