Poetry for a Sustainable Future

Trelleborg and the world meet in a global collaboration

Category: Modersmålsenheten i Trelleborg

pastedGraphic.png

Tak! 

Kochajmy! 

Nie niszczmy!

Pomóżmy!

Działajmy razem!

Chciałbym z całego serca,

żeby nikt nie niszczył naszej planety. 

A mówię tak, 

bo my na niej mieszkamy 

i chcemy mieć jak najlepsze życie na niej!

Kochamy kiedy nie niszczymy.

Niektórzy nie myślą jak będzie w przyszłości 

i niszczą. 

Niektórzy kochają naszą piękną ziemię 

i się nią opiekują!

Tak! 

Kochajmy! 

Nie niszczmy!

Pomóżmy!

Działajmy razem!

(åk 4, Serresjö)

God utbildning för alla

pastedGraphic.png

 Gałgankowy skarb 

W kraju Polan

Skarb na Miodowym Wzgórzu

Gałgankowy skarb

Gdzie jest Kunegunda?

W szkole na końcu świata

Kraina nieczytania

Pokój niegościnny

Chcę być

W kraju Polan

åk 5, Skegrie skola, Trelleborg

Dikten är svår att översätta, författarens budskap återspeglas inte. Då väljer vi att skriva diktens innebörd på svenska.

Dikten kopplas till mål 4 – God utbildning för alla. I Polen går alla barn i skolan. De lär sig att läsa, skriva och mycket annat. Däremot någonstans långt bort ifrån Polen finns det “ett icke-läsande land”, “ett rum där man inte välkomnas in”, där man inte läser och skriver. Det är fel, eleven vill därför vara i sitt hemland där finns “ett läsande land”.

“Poesins roll är att tala om det som andra håller tyst om”

Reflektion av Dagmara som skapar poesi med eleverna på polska och svenska

I modersmålsundervisning är arbetet med dikter en viktig del av flerspråkiga elevers språkutvecklingsprocess. Utgångspunkten i arbetet är följande mål från läroplanen:

  • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
  • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att … skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande … på modersmålet.
  • … formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.
  • … reflektera över … samhällsfrågor i områden där modersmålets talas.

Målen formulerar jag om för eleverna och syftar direkt på en viktig känsla som ska skapas dem genom undervisningen.

Jag är STOLT !!! 

För att:

– jag kan förklara vad poesi är,

– jag kan berätta om författarens budskap i dikter och reflektera utifrån det,

– jag kan berätta om dikters uppbyggnad och använda en del specifika begrepp i detta syfte (t.ex. anafor, epifor, upprepning),

– jag kan använda egen fantasi och skapa egna dikter,

– jag kan översätta mina dikter till svenska,

– jag kan reflektera kring samhällsfrågor som berör hållbar utveckling. 

Elever i olika årskurser använder olika former för poesiskrivning och introduceras till detta arbete på olika sätt. Att väcka elevernas intresse … och inleda arbetet.

Påståenden som får mig att säga något

Eleverna får några citat som förklarar vad poesi är. Dessa citat har valts noggrant med syftet att provocera elever och skapa en livlig diskussion. Eleverna läser och berättar för varandra om de håller med påståenden samtidigt som de ger argument för att stödja sitt sätt att tänka.

Ett citat kommer från en polsk författare som fick Nobelpris för sina dikter. Författaren vet inte vad poesi är … eleverna tycker det är lite märkligt. Det skapar redan nyfikenhet. 

Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy.

“Poesi-vad är det? Flera oklara svar har givits. Och jag vet inte. Jag vet inte och jag håller mig till det som om det var min räddnings ledstång.” – Wisława Szymborska

Zadanie poezji to mówić o tym, o czym milczą inni.

“Poesins roll är att tala om det som andra håller tyst om.” – Andrzej Sapkowski

Rytmiczne tworzenie piękna za pomocą słów.

“Rytmiskt skapande av skönhet med hjälp av ord” – Edgar Allan Poe

“Poesi är deras frihet” – Språklig mångfald som resurs i lärandet

Vilken glädje att Modersmålsenheten i Trelleborgs kommun firar den den internationella poesidagen den 21 mars 2019 tillsammans med oss och är medskapare i projektet “Poesi för en hållbar framtid”. Att få ta del av poesi på 28 olika språk skapade av barn och unga från förskolan till gymnasiet är helt fantastiskt! Så här presenterar Dagmara Nyberg Dosz, modersmålslärare och förstelärare, deras arbete:

Flerspråkiga elever representerar olika modersmål och olika årskurser: förskoleklassen, grundskolan och gymnasiet. Dikter skrivs i olika former, växelvis på elevernas modersmål och svenska.

Elevernas språkliga repertoar integreras i eget lärande och skapande, translanguaging träder fram i modersmålslärarens pedagogik i klassrummet. Flerspråkig kompetens, fantasi och kreativitet, intresse och engagemang skapar konstverk målat med ord och bilder.

Eleverna bygger upp medvetenhet om hållbar utveckling samtidigt som de inspireras och inspirerar, reflekterar och välkomnar alla läsare in i egen skönlitterär värld. Modersmål är elevernas styrka och identitet. Poesi är deras frihet. 

 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén