#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Lokalt samarbete

Genus, identitet, konsumtion och natur – poesiskapandet inspireras av konst

I ett unikt samarbete mellan Sustainable Poetry, Trelleborgs museum och ungdomsgruppen Magora ges elever på Söderslättsgymnasiet möjlighet att berikas och utmanas av utställningen Gudar och Monster av Richard Szedely och utifrån konsten skapa poesi för en hållbar framtid.

I utställningen möter eleverna fyra gudar: genus, identitet, konsumtion och natur som inspirerar till kreativt skapande av såväl masker som dikter. Dikterna och maskerna som framställs kommer bland annat att ingå i poesiutställningen och scenframträdandet i samband med World Poetry Day och Trelleborgs poesifestival den 21 mars 2020.

Bli inspirerad och väck ungdomarnas poesiådra till liv! Följ äventyret på bloggen, i FB-gruppen och på Instagram.

GUDAR OCH MONSTER – Richard Szedely

23.11-26.1 2020
Efter 10 år som maskmakare tar Richard Szedelyi nu ett kliv in på Trelleborgs Museum med skulptur, foto och video, inspirerade av olika kulturers gudavärldar – magiskt, ursprungligt och existentiellt. I utställningen får besökaren möta fyra gudar; genus, identitet, konsumtion och natur. Skulpturerna hedrar något som besökaren själv får drömma kring: strävan efter det gudomliga och mötet med verkligheten där inget är felfritt eller perfekt. Guden och monstret finns inom oss alla. Utställningen är ett resultat av museets ungdomsinsats med projektet Magora tillsammans med konstnären Richard Szedelyi. (Trelleborgs kommun – Utställningar och evenemang).

Magora är nominerade till årets kulturstipendiat i Trelleborg 2019;

En talangfull och kreativ grupp ungdomar som sätter Trelleborg på kartan med all sin lust, nyfikenhet och kreativitet.

Finalist till Läsguldet 2019 – Vilken glädje!

Bland många nominerade har juryn (MTM) vaskat fram fem finalister till Läsguldet 2019 och Sustainable Poetry är en av finalisterna som skapar tillgänglig läsning för alla. Med Läsguldet uppmärksammar vi personer, organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga, att läsa på sina villkor. 

Sustainable Poetry samskapar med hela världen

Vilken glädje att dela finalistplatsen med alla fantastiska medskapare i Sustainable Poetry! Samskapandet för en hållbar framtid sker med stort engagemang och tilltro till ungas förmågor att påverka framtiden såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Sustainable Poetry är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att inte lämna någon utanför. Vi vill öppet och inkluderande inbjuda alla till ett aktivt medskapare där den individuella friheten att skapa är gränslös. Det är så vi möjliggör god utbildning för alla oavsett förutsättningar och behov. Det är också så vi tillsammans kan nå de globala målen till 2030!

Fira med oss genom att läsa och skapa poesi för en hållbar framtid tillsammans med barn och unga. Öppna upp klassrumsfönstret och släpp in omvärlden, utforska de komplexa frågorna utan givet svar, låt orden flöda fritt för vår gemensamma framtid och var med att sprida mer kärlek på nätet. #sustainablepoetry

Under projektet har vi lagt särskild vikt vid att inkludera och inspirera – det viktigaste av allt har varit medskapandet hos våra elever och genom att lyfta det har vi tillsammans skapat livslång läsglädje. Sustainable Poetry lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin.

Sustainable Poetry i Trelleborg – MTM

Varma hälsningar

Maria, Projektledare och initiativtagare till Sustainble Poetry

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén