#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i samhällsutvecklingen

Kategori: Julkalender 2019 Sida 1 av 7

Lucka 24 – “Att rädda jorden är ju kul – vi önskar alla en riktigt god jul!”

Kraften i Co-Creation

Lärgemenskaper för lärare, där kollegor gemensamt hjälps åt för att vidareutveckla sin undervisning, kan spela en central roll i att fördjupa såväl elevers som lärares lärande och bidra till att göra yrket mer meningsfullt (Hjort & Furenhed (2019:226) Effektiv undervisning – Meningsfullt lärande. Natur & Kultur).

Sustainable Poetry bygger på ett gränsläst samskapande där lärgemenskaper utvecklas för både elever och lärare. Dessutom utvecklas ett dynamiskt samskapande mellan lärare, bibliotekarier, museepedagoger, miljöpedagoger och andra omgivande samhällsaktörer. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter och världens gemensamma vision och agenda för en hållbar framtid sammankopplas världen. Team Sustainable Poetry lämnar ingen utanför, så varmt välkomna att bli medskapare i projektet!

I lucka 24 gömde sig en dikt skapad av en lärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Med den vill vi önska god jul och gott nytt år, sprida poesiglädje och utmana dig till att läsa, skapa och dela poesi för en hållbar framtid under jul- och nyårsdagarna. #sustainablepoetry

Ser du stjärnan i det blå?

Inte? Kanske för mycket CO2

Vad kan jag göra för miljön,

Utan att kasta pengarna i sjön?

Rudolf och hans renar drar tomten fram

Utan minsta lilla flygskam

Jag gör som tomten kör med “ren”kraft,

den bästa idén jag haft.

Med taket fullt av solpanel

får jag ren och billig el

Och samtidigt kan jag veta

att i mig det bor en liten Greta

Att rädda Jorden är ju kul

Önskar er alla en riktigt god jul!

Här kan du också se talmannen läsa upp sin juldikt (SVT).

Klicka här om bilden inte visas!

Lucka 22 – Unga reportar i Kim Walls fotspår

Elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg arbetar engagerat i projektet I Kim Walls fotspår – Unga reportrar för ett hållbart samhälle, vilket handlar om att de gör undersökande och problemlösande uppdrag i samhället. Utifrån komplexa frågeställningar utan givna svar undersöker de hållbarhetsfrågor och arbetar som grävande reportrar. Genom arbetet utvecklar de kunskaper och betydande kompetenser som behövs såväl i skolan som i arbetslivet och i samhällslivet.

Utifrån Ingrid Walls berättelse i samband med skolbesök, hennes gripande sommarprat i SVT och genom läsning av boken Kim Wall – när orden tar slut ges eleverna också möjlighet att klä sina känslor i ord och skapa poesi till minnet av Kim Wall och hennes målmedvetna arbete för att förändra världen.

I samband med Trelleborgs första poesifestival framförde eleverna sin hyllningspoesi till Kim Wall inför medborgare och besökare i olika åldrar på stadsbiblioteket. Dessutom bjöds Kim Walls föräldrar in till ett speciellt tillfälle då eleverna framförde dikterna med stor inlevelse. Det var så fint och betydelsefullt! I Lucka 22 och i lucka 1 får vi ta del av två av dikterna som skapades. Såväl lärare som forskare är överens om att känslor spelar en viktig roll för elevers motivation och engagemang. När lärandet är meningsfullt händer magiska saker med elevernas måluppfyllelse.

Klicka här om bilden inte visas!

Läs mer:

Unga reportrar går i Kim Walls fotspår – Trelleborgs kommun

Inspirerade att gå i Kim Walls fotspår – Trelleborgs Allehanda

Lucka 21 – Rum för språklig mångfald

När processen mot målet är flerspråkig

Om flerspråkiga elever ges möjlighet att använda alla sina språkliga resurser i lärandet kommer de att nå så mycket längre i språk- och kunskapsutvecklingen samtidigt som det är inkluderande och identitetsstärkande. Arbetet med Sustainable Poetry uppmuntrar lärare att arbeta med transspråkande i undervisningen och skapar därmed rum för alla elever att läsa, tala och skriva/skapa på olika språk i olika ämnen. Det bygger en gemenskap där vi visar barn och unga att deras språkkunskaper är värdefulla. Det visar också att transspråkande är viktigt för elever med svenska som modersmål, exempelvis har elever som läser svenska på gymnasiet använt sina språkkunskaper i engelska och moderna språk då de skrivit brev och poesi tillsammans med elever från skolor i andra delar av världen. Se följande exempel; Vänskola i Dixcove, Ghana. Även genom dynamiska eTwinning- samarbeten sker samskapande där alla språk används som resurs i undervisningen.

Språkinlärning handlar om att integrera nya språk i en befintlig språklig repertoar. Det gör man inte genom att stänga av eller förbjuda sina tidigare språk, utan genom att använda sig av dem. Det är den processen som teorierna om korssprå­kande tränger in i. 

Grundskoletidningen 6-2015

Teorier om translaguaging utgår ifrån att man ser flerspråkighet som norm. Utforska mer om Vad är Translanguaging? Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Klicka här om bilden inte visas!

Stora blå hav

I dig seglar och glider skeppen

I djupet ditt finns värdefulla koralldjur

I ditt vackra djup simmar fiskarna

Vågorna dina dansar som en vacker bris

Flyttfåglarna flyger ovanför ytan din

som en hemlighetsfull hägring som inte hittar egen väg

Stora blå hav

Du förblir en myt i alla tider.

Sida 1 av 7

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén