Poetry for a Sustainable Future

Trelleborg and the world meet in a global collaboration

Category: Internationella kvinnodagen

Sustainable poetry <3 Kvinnodagen

Idag, på internationella kvinnodagen så har vi besök av finaste Johanna Wester på Söderslättgymnasiet. Under en timme får alla elever på RO3 en inpsirerande föreläsning av Johanna och Bibliotekarierna i Aulan – därefter går de ut i klassrummen och arbetar med hållbarhetsmål 5 (jämställdhet) och 10 (minska ojämlikheten) med poesin som verktyg. I mediateken finns möjlighet att få små workshops och inspo-stunder hela dagen. Vad gör ni andra för kvinnodagen? Tipsa gärna!

Läs mer om föreläsningen: Könsroller och rättigheter i fokus– Trelleborgs Allehanda

Johanna Wester arbetar med informationsspridning inom mänskliga rättigheter med bakgrund som kursledare hos Amnesty, barnrättsinformatör för UNICEF, medlem i Palmecentrets internationella expertgrupp och projektledare på regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Hon föreläser även om barns och kvinnors rättigheter för Svenska FN-förbundet

Censurerad tabu

Vi möter kvinnan under samhällets kontroll och struktur.

Vi ser att det vore enkelt att ta bort censureringen

som skymmer och begränsar hennes kropp.

Men för kvinnan är det enklare att låta det vara kvar.

Dagens dikt är skapad av Wille på Söderslättsgymnasiet

Frihet, demokrati, identitet och fördomar

Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. (UNDP)

Elever i undervisningsgrupper på Resurscentrum och elever på språkintroduktionsprogrammet har arbetat med Grej Of The Day-metoden (Micke Hermansson) i samband med lämnade för hållbar utveckling. Grej Of The Day är korta microlektioner där berättelsen är i centrum och eleverna möter och fördjupar kunskap utifrån delarna ledtråd, faktadel, kuriosa, kopplingar. Vi har använt världskartan och tillsammans “rest iväg” för att upptäcka framgångsrika kvinnor runt om i världen, bland annat Malala, Wangari Maathai, Maria Montessori, Hedi Fried, Ellen Key och Anne Frank. Eleverna blev extra glada när de via film fick en personlig hälsning + en ledtråd av Micke Hermansson! 🙂

Med utgångspunkt i FNs 17 globala mål för hållbar utveckling och fokus på framgångsrika kvinnor som förändrat världen, och bilder ur utställningen “Anne Frank- Om jag bara får vara mig själv” har eleverna fördjupat sina kunskaper och samtidigt skapat poesi för en hållbar framtid. Vi läste Anne Franks dagbok som blev utgångspunkt för att skapa poesi i samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars. (Anne Frank finns med i boken “Grej Of The Day – Framgångsrika kvinnor”).

För att förstå vad som händer i dag behöver barn och unga känna till historien. Dessutom behöver de verkliga kopplingar till arbetet med de globala målen. Vi vill stärka elevernas kunskap om hur världen förändras och utvecklas; om utmaningar och möjligheter, likaså ge möjligheter att få arbeta med språk- och kunskapsutvecklingen i skolan på ett kreativt och meningsfullt sätt. Vi vill att de ska bli medskapare till den framtid vi skapar tillsammans. Vi vill dessutom förena elever som annars inte skulle ha träffats i en lärande gemenskap som kännetecknas av att alla inkluderas och ska lyckas.

Det blev starka och berörande dikter om frihet, demokrati och vikten av att få vara sig själv. I samband med World Poetry Day och Trelleborgs första poesifestival den 21 mars finns dikterna att ta del av i utställningen.

För er som inte visste så skrev Anne Frank också poesi! Anne Frank- dikt såldes för miljonbelopp

Kvinnor vi uppmärksammat i samband med den internationella kvinnodagen
Dikterna finns att ta del av i poesiutställningen på stadsbiblioteket i samband med World Poetry Day den 21 mars


Powered by WordPress & Theme by Anders Norén