Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Internationalisering i skolan

Alphabet of Friendship poem

Projektet Sustainable Poetry öppnar även upp för ett globalt samskapande, vilket innebär att barn och unga från olika delar av världen kan mötas och skapa poesi med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapas rum för lärande bortom tid och rum samt det som efterfrågas i våra läroplaner; “att rusta eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränseroch att främja och stärka språklig mångfald.

En internationell dimension i undervisningen

Under ett antal år har elever på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och elever på Uzicka Gimnazija i Serbien samarbetat inom projektet. Bland annat genom att projektet är en del av E-Twinning (Det är ett europeiskt samarbetsverktyg på webben för att främja internationalisering). De har brevväxlat, delat undervisningsupplevelser och dikter med varandra samt deltagit i POP UP POETRY i samband med Världspoesidagen som firas globalt den 21 mars varje år. I år är temat hälsa, välbefinnande och hållbarhet och eleverna är i full gång med att skicka hälsningar till varandra och dela med sig av sitt lärande och de dikter de skapat. I det här inlägget berättas om hur eleverna på Uzicka gimnazija skapat “Alphabet of Friendship poem” – vänskapsdikter med utgångspunkt i alfabetet.

Tema VÄNSKAP

Att få uppleva vänskap är hälsofrämjande om något och i skolan har vi möjlighet att främja och stärka just vänskap, bland annat genom att läsa, samtala och göra aktiviteter tillsammans som stärker vänskap, till exempel som eleverna på Uzicka gimnazija gjort med Sustainable Poetry. Det är viktigt att barn och unga får utforska och dela tankar med varandra exempelvis kring hur en bra vän är, olika typer av vänskap och hur internet kan underlätta för många att få vänner. Det blir då naturligt att också beröra hur det känns att inte ha en vän och tyvärr om tråkiga saker som de kan utsättas för på nätet. De har genom poesiskapandet möjlighet att göra sina röster hörda och därmed klä sina tankar och känslor i ord. I ett sådant arbete är det intressant att lyfta fram deras tankar dels med utgångspunkt i deras egna erfarenheter, dels genom skönlitteraturen, musiken, konsten osv. Kanske kan en låt som “Dör för dig” av Danny Saucedo vara en ingång till temat eller dikter, till exempel den här av instapoeten Rupi Kaur:

när världen kraschat vid dina fötter

här det okej att låta andra

hjälpa till att plocka upp skärvorna

vi som delade din glädje

när allt gick bra för dig

kan inte göra mindre än att

också dela din smärta

I läroboken “Liber Svenska 7-9” av Erik Sandberg finns ett helt kapitel om tema vänskap. Det innehåller texter och övningar som kan användas i undervisningen.

Elevernas vänskapsdikter

I elevernas “Alphabet of Friendship poem” framgår deras tankar om hur en god vän är. De har gjort dikterna tillsammans, vilket är ett sätt att både lära sig om vänskap och att praktisera det tillsammans.

Lärarens design för lärande

Här har läraren Svetlana Gavrilovic på Uzicka gimnazija delat med sig av undervisningsdesignen som mynnat ut i dessa fina vänskapsdikter.

Lesson plan: The Alphabet of Friendship

Level: intermediate +

Time: 45 minutes

Materials: blank sheets of paper, blackboard/interactive whiteboard

Step 1 – warm-up (5 min)

Students have 1 minute to finish the following sentence and write a simple definition of a friend.

  • A friend is someone who … 

Then they read their sentences and comment on them.

Step 2 – discussion (10 min)

Teacher writes the following quotes on friendship and students say whether they agree or disagree with them and why.

  • A friend is someone who knows everything about you and still likes you.
  • The best mirror you can have is an old friend.
  • A friend who understands your tears is much more valuable than a lot of friends who only know your smile.
  • We weren’t sisters [or brothers] by birth, but we knew from the start…fate brought us together to be sisters [or brothers] by heart.

Step 3 – discussion (10 min)

In pairs, students talk about their own friends, who they are, when and how they met, what kind of people they are, what makes them good friends, what they do together, whether they ever fall out with each other and how they make up, why they are important to them, etc.

Step 4 – poetry writing (20 min)

Students work in groups of four and write a poem describing a good friend. They are given blank sheets of paper and asked to write the title of the poem at the top of the page and the letters of the alphabet below it. 

Option 1: students write a list of adjectives describing the qualities of a good friend.

A good friend is

Ageless

Brave

Caring

Devoted 

Option 2: students write a list of verbs/activities that are typical of a good friend.

A good friend 

Admires you

Believes in you

Cares for you

Does everything for you

Option 3: students use nouns which describe qualities of a good friend.

A good friend is your

Admirer

Buddy

Counterpart

Diamond

With difficult letters, students can consult a dictionary.

Peer Response

Finally, students read and comment on each other’s poems, they suggest some more ideas for different letters of the alphabet, they choose the best poem, the funniest one, etc.

Att skriva vänskapsdikter kan bli en lärorik och rolig aktivitet inför Alla ❤️ dag. Ni kan slå två flugor i en smäll – skapa vänskapsdikter som både blir en gåva till någon och som bidrag till årets poesiantologi “Ömsesidighet” och poesiutställning på skolan i samband med Världspoesidagen. Den 10 februari är sista dagen att lämna in dikter till juryn.

Blir du nyfiken på internationaliseringsprojekt i skolan? Lyssna till Emelie Hahn som är eTwinning ambassadör för UHR.

Lycka till med diktandet!

Voices for the future of democracy

 Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. I läroplanen för gymnasiet framgår tydligt hur skolan ska förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det innebär bland annat att bygga kunskaper gemensamt och utveckla förståelse för mångfalden. Gy11

I det här inlägget framgår hur man kan skapa förutsättningar för ett internationellt samarbete som utvecklar elevernas kunskaper och förmågor samtidigt som skolans verksamhetsutveckling och ungas engagemang i samhällsutvecklingen främjas.

I en föränderlig globaliserad värld med alltmer komplexa utmaningar behöver vi arbeta strategiskt med internationalisering i skolan. Sustainable Poetry möjliggör en sådan dimension i undervisningen, vilket handlar om en dynamisk process där varje lärare tillsammans med sina elever har stor frihet och handlingsutrymme att designa sin egen väg mot det gemensamma målet som är att lära sig om hållbar utveckling och FN:s 17 globala mål och läsa, samtala, skapa och dela poesi med hela världen i samband med Världspoesidagen varje år.

Samtliga medskapare förenas således kring det som kännetecknar ett lärande för hållbar utveckling: ett helhetsgrepp på frågor som rör hållbar utveckling, mångfald av pedagogiska metoder och demokratiska arbetssätt, kritiskt förhållningssätt, tvärfunktionella samarbeten och ett aktivt medskapande från barn och unga i skolan och i det omgivande samhället. Via e-Twiining (som är en gemensam digital samarbetsyta och nätverk för skolor i Europa) möts elever kring det gemensamma firandet av Världspoesidagen. Det här läsåret var temat demokrati – ungas röster för demokratins utveckling och framtid. Här följer en beskrivning av hur vänortsskolan Uzicka gimnazija engagerade sig i det gemensamma firandet.

World Poetry Day 2022 in Uzice, Serbia

About thirty eTwinners from Uzicka gimnazija, Serbia, young writers, performers and artists, celebrated World Poetry Day 2022 in several different ways. We first agreed that we would walk around the city of Uzice, making stops at culturally and historically important sights and reciting poetry there, in public. We made a selection of poems: students’ work (Serendipity by Mina Cusin, Dreams by Ana Stankovic and Djurdjina Radosevic, Taxi Driver and Create by Aleksandra Milojkovic), and poems by renowned authors such as Edna St. Vincent Millay, Djura Jaksic, Eduardo de Filippo, Emily Dickinson and Lucio Battisti. Another idea was to create bookmarks and fridge badges inspired by our own and famous authors’ poetry and distribute them to the citizens of Uzice during the walk.

The walk began at noon on 21st March in front of our school, and then continued through the city to the old Jokanovica House, the City Library, the main square, the river, and the old hydroelectric power plant. We recited poetry in Serbian, English and Italian. The day was as beautiful as ever, the poetry performers were excellent and our co-citizens were happy to receive a little poetic gift from us. 

Finally, the material created on this day was posted on Sustainable Poetry Facebook page, our school’s website, and Instagram profile

Teacher Svetlana Gavrilovic, Uzicka gimnazija, Uzice, Serbia

(Inför Världspoesidagen har eleverna delat kunskaper, dikter och skolerfarenheter med varandra.)

Ta reda på mer om hur du och dina elever kan samarbeta digitalt i internationella partnerskap: Så fungerar det – eTwinning

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén